Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

19. listopadu se třída 3A v rámci předmětu BEN zúčastnila online kick off schůzky se studenty z Holandska, Itálie a Španělska. I když nás trochu pozlobila technika, tak se nakonec vše povedlo.

Ve středu 18. listopadu proběhlo online setkání mezi studenty z Německa, Francie a České republiky. Z naší školy se tohoto setkání zúčastnila třída 4A.

Vážení,

v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 přechází studenti čtvrtého ročníku na prezenční výuku, a to s nástupem do školy ve středu 25. 11. 2020. Rozvrh platný od 25. 11. 2020 je pro maturanty umístěn na e-learningovém portálu ANOA EDUSpace a v SIS.

Zdůrazňuji, že stále platí, že žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnosti mít zakryté dýchací cesty po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat platná hygienická opatření (rozestupy, mytí rukou).

Pro ostatní ročníky platí i nadále distanční výuka dle rozvrhu platného od 18. 11. 2020.

 

Ing. Miluše Papoušková

ředitelka školy

Po podzimních prázdninách čekalo na pár studentů milé překvapení. Ti, co se účastnili Halloweenské on-line soutěže a vyluštili hádanku, byli zařazeni do slosování a měli možnost vyhrát pěkné ceny.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením nebudou plánované třídní schůzky 12. 11. 2020 probíhat prezenční formou v budově školy.

Hodnocení průběhu vzdělávání vašeho dítěte v prvním čtvrtletí školního roku 2020/2021 vám bude třídním učitelem zasláno emailem 13. 11. 2020. V případě konkrétních dotazů kontaktujte vyučujícího daného předmětu na jeho emailové adrese. 

 

Ing. Miluše Papoušková

ředitelka školy

Vážení,
v návaznosti na aktuální situaci pokračuje v naší škole i po 1. listopadu 2020 vzdělávání distančním způsobem, a to až do odvolání.
Pro jistotu připomínám, že žáci mají v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, povinnost se vzdělávat distančním způsobem. Pokud je žák nemocen a nemůže pracovat, informuje o tomto zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka třídního učitele (řádná omluva).