Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Vážení,
vlivem okolností jsem změnila rozhodnutí a uděluji na pondělí 27.9. 2021 ředitelské volno.
Děkuji za pochopení.
Ing. Miluše Papoušková
ředielka školy

V pátek 17.9. se studenti 2. ročníku zúčastnili besedy s Editou Djakoualnovou, regionální manažerkou programu DofE. Cílem této besedy bylo seznámit studenty s výzvou, která je v rámci tohoto programu čeká.

Dne 17.9.2021 přivítala naše škola opět několik inspirativních podnikatelů, kteří přišli studenty seznámit se svými životními příběhy. Akce se konala pod záštitou neziskové organizace „Můžeš podnikat“, která podporuje a motivuje studenty v podnikání.

Po roce čekání jsme se konečně setkali s našimi kolegy z Rakouska. Loni nám naše setkání překazil lock down, letos už nám to vyšlo!

Adaptační kurz pro studenty prvního ročníku se letos konal nově v obci Růžená nedaleko Milevska, a to vzhledem k ipidemiologické situaci, za zvýšených hygienických opatření.

 • 2., 3. a 4. ročník – 1. 9. 2021 v 9:00 hodin
 • 1. ročník – 1. 9. 2021 v 10:30 hodin

 

Obecné informace k provozu školy:

  • vstup do budovy školy je možný pouze bez příznaků infekčního onemocnění
  • v době přítomnosti v budově školy je nutné dodržovat zásady osobní a respirační hygieny (mít vždy u sebe a používat dle potřeby jednorázové kapesníky a roušky, dezinfekční prostředky jsou ve škole k dispozici)
  • po vstupu do budovy je nutné provést dezinfekci rukou, stejně tak vždy po vstupu do učebny, kabinetu, kanceláře apod.
  • je nutné pokud možno udržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami a omezit fyzický kontakt.
  • v souladu s Opatřením MZ ČR proběhne testování studentů (antigenní testy), a to s výjimkou těch, kteří prokážou, že jsou plně očkovaní (14 dnů po poslední dávce) nebo mají laboratorně potvrzeno, že prodělali covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu uplynulo méně než 180 dnů.
  • Další podrobné informace budou studentům sdělovány průběžně.

 

Termíny konání doplňovacích a opravných zkoušek

 • 26.8. - 1.9. 2021 - začátek zkoušek v 10:00
    Začátky zkoušek v následujících zářijových dnech budou upřesněny na vývěsce školy.
    Student je povinen dodržet stanovený termín zkoušky uvedený na výpisu vysvědčení. 
    Zkoušky se konají v budově školy, přesný rozpis učeben bude v den konání zveřejněn na vývěsce v budově školy.
    Před konáním zkoušky proběhne testování studentů (antigenní testy), a to s výjimkou těch, kteří prokážou, že jsou plně očkovaní (14 dnů po poslední dávce) nebo mají laboratorně potvrzeno, že prodělali covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu uplynulo méně než 180 dnů.

 

   Ing. Miluše Papoušková, ředitelka školy