Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Příspěvek na studium hradí zákonný zástupce studenta nebo student:

  • bankovním převodem na účet 19-8470150237 / 0100, Komerční banka, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo studenta
  • v hotovosti u hospodářky školy (tel. 277775631)

Výše příspěvku na studium pro studenty nově přijaté ke studiu pro školní rok 2023/2024 činí vždy na začátku pololetí 22 400,- Kč.