Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci
31.1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
6.2. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
13.2. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
20.2. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
24.2. - 28.2. JARNÍ PRÁZDNINY
5.3. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
12.3. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
19.3. ČTVRTLETNÍ PORADA PRO MATURITNÍHO ROČNÍKU
DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
26.3. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
2.4. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
8.4. SPOLEČNÁ ČÁST MZ - ČJL písemná práce od 8.00
nematuritní třídy
výuka od 5. vyučovací hodiny
9.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY PRO STUDENTY
14.4. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 1. termín 8.30 - 12.30
15.4. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 2. termín 8.30 - 12.30
16.4. ČTVRTLETNÍ PORADA NEMATURITNÍCH ROČNÍKŮ
TŘÍDNÍ SCHŮZKY v 17:30
27. 4. STOP DEN klasifikace maturitního ročníku, KLASIFIKAČNÍ PORADA maturitního ročníku
28.4. PROFILOVÁ ČÁST MZ - PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
STUDIJNÍ VOLNO PRO NEMATURITNÍ ROČNÍKY
29. 4. PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ - MATURITNÍ ROČNÍK
30.4. SPOLEČNÁ ČÁST MZ - AJ písemná práce od 8.00
nematuritní třídy
výuka od 5. vyučovací hodiny
DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ
přesný harmonogram na www.novamaturita.cz pod označením maturitní kalendář - JZS (jednotné zkušební schéma)
4.5. 8.00 MAT didaktický test
13.00 AGJ didaktický test
nematuritní třídy výuka 1. - 4. vyučovací hodinu
5.5. 8.00 ČJL didaktický test
nematuritní třídy výuka od 5. vyučovací hodiny
13.5. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 1. NÁHRADNÍ termín
14.5. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 2. NÁHRADNÍ termín
18.5. - 29.5. ODBORNÁ PRAXE PRO ŽÁKY 2. A 3. ROČNÍKŮ
ÚSTNÍ MATURITY SPOLEČNÉ I PROFILOVÉ ČÁSTI 4A
11.5. - 15.5. VOLNO NA PŘÍPRAVU K MATURITĚ 4A
18.5. - 22.5. SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY 4A
ÚSTNÍ MATURITY SPOLEČNÉ I PROFILOVÉ ČÁSTI 4S
18.5. - 22.5. VOLNO NA PŘÍPRAVU K MATURITĚ 4S
25.5. - 29.5. SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY 4S
??. 6. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ - BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER - TEREZIÁNSKÝ SÁL
24.6. STOP DEN KLASIFIKACE
25.6. KLASIFIKAČNÍ PORADA
26.+ 29. 6. MIMOŠKOLNÍ AKCE TŘÍD
30.6. PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
1.7. - 31.8. HLAVNÍ PRÁZDNINY
25.8. - 31.8. PŘÍPRAVNÝ TÝDEN, DOPLŇOVACÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY


Miluše Papoušková v.r., ředitelka školy
1.2.2020