Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Harmonogram závěru školního roku:

  • 19. 6. 2020 - 13:30 - předávání maturitních vysvědčení třídy 4S v budově školy (z důvodu dodržování hygienických opatření není účast rodinných příslušníků a veřejnosti možná)
  • 23. 6. 2020 – STOP den klasifikace nematuritních ročníků
  • 26. 6. 2020 – předávání vysvědčení nematuritním ročníkům (do areálu školy studenti vstupují přes školní dvůr se zakrytými dýchacími cestami, v budově školy dodržují zvýšená hygienická opatření a pokyny zaměstnanců školy)

 

1A - 08:20 1B - 08:30 1S - 08:40
2A - 09:20 3B - 09:30 2S - 09:40
3A - 10:20 2B - 10:30 3S - 10:40

 

  •  26. 6. 2020 - 12:30 - předávání maturitních vysvědčení třídy 4A v budově školy (z důvodu dodržování hygienických opatření není účast rodinných příslušníků a veřejnosti možná)
8. 6. 2020
Ing. Miluše Papoušková v.r.
ředitelka školy