Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci
2.9. - 4.9. ADAPTAČNÍ KURZ PRVNÍ ROČNÍK - TŘÍDA 1A, 1B, 1S
7.9. PROFILOVÁ ČÁST MZ - PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
10.9. MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ I PROFILOVÉ ČÁSTI
1.10. TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ STUDENTŮ PRVNÍHO ROČNÍKU - 17.00
29.10. + 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY
12.11. ČTVRTLETNÍ KLASIFIKAČNÍ PORADA
12.11. TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ STUDENTŮ VŠECH TŘÍD - 17.00
13., 16.11. ŘEDITELSKÉ VOLNO
do 1.12. ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE JARO 2021
10.12. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
21. - 22.12. TŘÍDNÍ AKCE, EXKURZE
23.12. - 3.1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
14.1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
20.1. STOP DEN KLASIFIKACE (klasifikace ukončena)
21.1. KLASIFIKAČNÍ PORADA
26.1. MATURITNÍ A IMATRIKULČNÍ PLES
o jeho realizaci bude podle aktuální situace rozhodnuto nejpozději do 31. 10. 2020
28.1. PŘEDÁNÍ VÝPISŮ VYSVĚDČENÍ STUDENTŮM
29.1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
   
1.3. - 7.3.2021 JARNÍ PRÁZDNINY

Změna plánu vyhrazena v závislosti na aktuálních opatřeních.
Ing. Miluše Papoušková, v.r.
ředitelka školy