Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci
26.8. - 30.8. OPRAVNÉ A DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY
3.9. - 5.9. ADAPTAČNÍ KURZ PRVNÍ ROČNÍK - TŘÍDA 1A, 1B, 1S
6.9. PROFILOVÁ ČÁST MZ - PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
9.9. MZ PODZIM 2016 - ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ I PROFILOVÉ ČÁSTI - třída 4S, D3A
10.9. MZ PODZIM - ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ I PROFILOVÉ ČÁSTI - třída 4A
3.10. PORADA,TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ STUDENTŮ PRVNÍCH ROČNÍKŮ - 17.00
29.10. - 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY
14.11. ČTVRTLETNÍ KLASIFIKAČNÍ PORADA
14.11. TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ STUDENTŮ VŠECH TŘÍD - 17.00
DO 1.12. ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE JARO 2020
11.12. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19.12. - 20.12. TŘÍDNÍ AKCE, EXKURZE
23.12. - 3.1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY PRO STUDENTY
16.1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
22.1. STOP DEN KLASIFIKACE (klasifikace ukončena)
23.1. KLASIFIKAČNÍ PORADA
28.1. MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES
29.1. ŘEDITELSKÉ VOLNO
30.1. PŘEDÁNÍ VÝPISŮ VYSVĚDČENÍ STUDENTŮM
31.1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
   
24.2. - 1.3. JARNÍ PRÁZDNINY

 

Ing. Miluše Papoušková v.r.

ředitelka školy