Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Příspěvek na studium hradí zákonný zástupce studenta nebo student:

  • bankovním převodem na účet 19-8470150237 / 0100, Komerční banka, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo studenta
  • v hotovosti u hospodářky školy (tel. 277775631)

Výše příspěvku na studium pro školní rok 2017/2018 činí:

  • čtyřleté denní studium oboru Ekonomika a podnikání vždy na začátku pololetí 14 900,- Kč
  • nástavbové dálkové studium oboru Podnikání vždy na začátku pololetí 7 500,- Kč