Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci
Anglo – německá obchodní akademie byla založena jako jedna z prvních soukromých škol již v roce 1991. Je zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 37 986/05-21 jako STŘEDNÍ ŠKOLA.
Za dobu existence školy ji absolvovalo téměř 4 000 maturantů, kteří se skvěle uplatňují na trhu práce i při studiu různých typů VŠ.
 

 
Na podzim roku 2007 se škola podrobila nezávislému certifikačnímu auditu systémů řízení. Po ověření jejich zavedení byl naší škole – jako první v České republice - propůjčen akreditovaným certifikačním orgánem pro oblast PROCES STŘEDOŠKOLSKÉHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Certifikát integrovaného systému managementu jakosti (ČSN EN ISO 9001:2009).
 

 
V roce 2009 uzavřela Anglo - německá obchodní akademie, a. s. (ANOA), dohodu o zajištění a realizaci středoškolského studia pro fotbalisty a fotbalistky s AC Sparta fotbal, a.s. v rámci sportovních tříd Sportovních center mládeže.