Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Od 1.1.2023 – 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony OPJAK pro ANOA“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0003690, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 1.600.525,- Kč.

Od 1.1.2022 – 31.12.2022 čerpáme dotaci na podporu prevence digitální propasti z Národního plánu obnovy, Rozhodnutí č MSMT 96 38/2022, která je určena na pořízení mobilních digitálních technologií.

 

Od 1.9.2021 – 31.8.2022 realizujeme v rámci Národního plánu obnovy doučování žáků.

 

Od 1.6.2021 – 30.11.2023 je naše instituce partnerem projektu s finanční účastí "iKAP2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047", který je spolufinancován Evropskou unií.
V rámci projektu se zaměřujeme na aktivity zahraniční mobility pedagogckých pracovníků, zapojení odborníků z praxe do výuky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, stáže pedagogů u zaměstnavatelů.
Celková výše podpory činí 272 574,- Kč.

 

Od 1.2.2020 – 31.1.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Rozvoj ANOA 2019“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016860, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjející ICT.
Celková výše podpory činí 988.096,- Kč.