Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

V návaznosti na usnesení Vlády ČR a informaci MŠMT sděluji, že v období od 11. ledna do odvolání i nadále probíhá vzdělávání výhradně distančním způsobem, a to ve stejném režimu jako v období 4. – 8. 1. 2021. 

Ing. Miluše Papoušková

ředitelka školy

V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 se s platností do 10. 1. 2021 zakazuje pro střední školy osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole.

Naše škola se již tradičně zúčastnila školního kola ekonomické olympiády, které se tentokrát uskutečnilo online formou a to 23.11. až 4.12. Z celkového počtu 15 552 studentů z 339 škol postoupilo celkem 1 195 studentů do krajského kola a je pro nás velkým potěšením, že pět z nich jsou studenti naší školy.

Všem studentům, pedagogům a přátelům ANOA přejeme požehnané vánoční svátky plné klidu a radosti a do nového roku 2021 vše dobré.

Na základě Opatření Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 stanovilo MŠMT 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny. To znamená, že v tyto dny nebude probíhat vzdělávání ani prezenčním ani distančním způsobem.

23. 12. 2020 budou zahájeny vánoční prázdniny, které skončí 3. 1. 2021.

Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021. O způsobu vzdělávání od 4. 1. 2021 vás budeme informovat na webových stránkách školy v návaznosti na stanoviska MŠMT.

 

Ing. Miluše Papoušková

ředitelka školy 

Potěšila nás hojná účast studentů při plnění úkolů předvánočního kvízu. Došlo mnoho správných odpovědí, ze kterých byli ve středu 9. prosince vylosováni tři výherci.