Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Třetí ročníky spolupracují v rámci předmětu BEN na mezinárodním projektu s názvem Young European founders. Tento projekt je zaměřen na rozvoj podnikání v rámci oběhové ekonomiky.

V pondělí se část studentů ze 3A účastnila video konference, kde prezentovali společnost, která byla prvotně financována jako start-up a její podnikání směřuje k udržitelnosti a rozvoji oběhové ekonomiky.

Touto cestou bych ráda poděkovala všem členům prezentující skupiny. Jejich 100% připravenost vynesla naší školu mezi nejlépe hodnocené. Je mi potěšením s Vámi spolupracovat.

Milena Najmanová

V pondělí 29. listopadu zavítala třída 2B na místo posledního odpočinku slavného předka jedné z žákyň. Jedná se o přední osobnost Jungmannovy generace,

Přečtěte si úryvky z ohlasů na tento dobrý skutek.

Ve středu 24. prosince naši studenti v rámci tradičního projektového dne tvořili adventní věnce. Jejich zdařilé výtvory budeme rozvážet do Dobrovolnického centra ÚVN, Domova seniorů Elišky Purkyňové a do Domova sv. Karla Boromějského.

Týden od 15/11 do 19/11 byl plný aktivit. Nejen, že se naši studenti v tomto týdnu „těšili“ na den volna, čtvrtletní hodnocení a třídní schůzky, ale někteří z nich si tento týden zpříjemnili aktivitami se studenty z Polska.

Listopadové dušičkové počasí vylákalo studenty třídy 3S na procházku do míst, kde spí svůj věčný sen významné osobnosti české literární tvorby. Víte, o kterém místě je řeč?