Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Ve středu 31.3.2021 se uskutečnil webinář organizovaný agenturou "Můžeš podnikat" a opět seznámil studenty 2. a 3. ročníků se dvěma velmi úspěšnými a inspirativními podnikateli.

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v roce 2020 mimořádnou podzimní výzvu. Hlásit se do ní mohly instituce, které chtěly finančně podpořit projekt v rámci Klíčové akce 2 Strategické partnerství v oblasti: partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání. (Odborné vzdělávání - Projekty spolupráce - Erasmus+ (naerasmusplus.cz))

V květnu 2020 zveřejnila Evropská komise novou výzvu pro akreditaci organizací. Tato je platná pro nový program Erasmus+ (2021-2027). Cílem akreditace je zjednodušit administrativní proces v programu mezinárodních projektů mobilit. Datum podání žádosti bylo stanoveno na konec října 2020. I my jsme této nové výzvy využili a žádost jsme v požadovaném termínu podali. A jak to dopadlo? …… Co myslíte?

V návaznosti na informace zveřejněné MŠMT dne 10. 3. 2021 sděluji, že termín školní přijímací zkoušky se posunuje na 5. 5. 2021. Pozvánku k jejímu konání obdrží uchazeč prostřednictvím svého zákonného zástupce nejpozději do 19. 4. 2021. Více informací k příjímacímu řízení ve školním roce 2020/2021  zde
Ing. Miluše Papoušková
ředitelka školy

V říjnu jsme se zapojili do týdenní akce "Europe Code Week". Připravili jsme pro studenty interaktivní obrázek, kterým jsme propojili vědomostní kvízy a oslavy Halloweenu.

Vlajka Erasmus+ je hotová, máme za sebou Bad Habits, kde studenti trefně zdokumentovali nešvary českého národa. Nyní se noříme do kulturních diferencí a snažíme se odhalit, jaký vliv mají ve světě obchodu.