Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Dne 25. 5. 2020 informovalo MŠMT o možném uvolnění opatření ve středních školách v době od 8. 6. do 30. 6. 2020.

 

Původní termíny konání maturitní zkoušky jsou, v souvislosti se současnou epidemiologickou situací v ČR, zrušeny.
Aktuálně platné termíny maturitní zkoušky jsou následující:

Původní termíny konání přijímacího řízení jsou, v souvislosti se současnou epidemiologickou situací v ČR, zrušeny.
Aktuálně platné termíny přijímacího řízení jsou následující:

Vážení rodiče, milí studenti,
v návaznosti na stanovisko MŠMT a mimořádná opatření vyvolaná koronavirovou epidemií vám sděluji, že hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet z Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020, zde

Ing. M. Papoušková, ředitelka školy

Vážení,
okolnostmi vynucená distanční výuka probíhá již několik týdnů. Vzhledem k mimořádným opatřením, která stále trvají, je jisté, že i nadále probíhat bude. Sděluji vám, že až do odvolání se bude uskutečňovat náhradní způsob vzdělávání, pro který platí:

Z rozhodnutí Vlády ČR od středy 11. 3. 2020 bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních a středních školách. zde
V této souvislosti sdělujeme všem žákům, že výuka na naší škole bude až do odvolání probíhat náhradním způsobem, a to elektronicky (skype konzultace, webináře, komunikace prostřednictvím přidělených školních emailových adres).
PRŮBĚŽNĚ SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY I EMAILOVÉ ZPRÁVY!