Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

V souladu s platnou legislativou zveřejňuji výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 ZDE.
Registrační číslo uchazeče v seznamu je evidenční číslo přihlášky, které je uvedené na Pozvánce k jednotné přijímací zkoušce nebo bylo zákonnému zástupci uchazeče zasláno e-mailem.
Ing. Miluše Papoušková, ředitelka školy

Harmonogram závěru školního roku:

Dne 25. 5. 2020 informovalo MŠMT o možném uvolnění opatření ve středních školách v době od 8. 6. do 30. 6. 2020.

 

Původní termíny konání maturitní zkoušky jsou, v souvislosti se současnou epidemiologickou situací v ČR, zrušeny.
Aktuálně platné termíny maturitní zkoušky jsou následující:

Původní termíny konání přijímacího řízení jsou, v souvislosti se současnou epidemiologickou situací v ČR, zrušeny.
Aktuálně platné termíny přijímacího řízení jsou následující:

Vážení rodiče, milí studenti,
v návaznosti na stanovisko MŠMT a mimořádná opatření vyvolaná koronavirovou epidemií vám sděluji, že hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet z Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020, zde

Ing. M. Papoušková, ředitelka školy