Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Dne 25. ledna se vybrané studentky naší školy poprvé zúčastnily semifinálového kola soutěže MD Dal. Na tuto soutěž byly výborně připravené nejen díky průběžnému studiu po celé tři roky, ale i zájmu o obor účetnictví.

Třetí ročníky spolupracují v rámci předmětu BEN na mezinárodním projektu s názvem Young European founders. Tento projekt je zaměřen na rozvoj podnikání v rámci oběhové ekonomiky.

V pondělí se část studentů ze 3A účastnila video konference, kde prezentovali společnost, která byla prvotně financována jako start-up a její podnikání směřuje k udržitelnosti a rozvoji oběhové ekonomiky.

Touto cestou bych ráda poděkovala všem členům prezentující skupiny. Jejich 100% připravenost vynesla naší školu mezi nejlépe hodnocené. Je mi potěšením s Vámi spolupracovat.

Milena Najmanová

V pondělí 29. listopadu zavítala třída 2B na místo posledního odpočinku slavného předka jedné z žákyň. Jedná se o přední osobnost Jungmannovy generace,

Přečtěte si úryvky z ohlasů na tento dobrý skutek.

Ve středu 24. prosince naši studenti v rámci tradičního projektového dne tvořili adventní věnce. Jejich zdařilé výtvory budeme rozvážet do Dobrovolnického centra ÚVN, Domova seniorů Elišky Purkyňové a do Domova sv. Karla Boromějského.

Týden od 15/11 do 19/11 byl plný aktivit. Nejen, že se naši studenti v tomto týdnu „těšili“ na den volna, čtvrtletní hodnocení a třídní schůzky, ale někteří z nich si tento týden zpříjemnili aktivitami se studenty z Polska.