Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Za plotem koncentračního tábora s Johnem Boynem na knižním veletrhu.

Ve snaze zefektivnit přípravu do výuky jsme pro vás zpřístupnili novou verzi e-learningové podpory studia na adrese eduspace2.anoa.cz. Každý uživatel – student naší školy se bude do portálu nově hlásit přidělenou školní e-mailovou adresou a heslem. Po přihlášení do tohoto portálu můžete využívat v různých předmětech cvičné testy a další studijní materiály. Kromě výše uvedené adresy je e-learningový systém přístupný také z webových stránek školy na adrese www.anoa.cz v nabídce Student pod položkou e-learning EDUspace 2.

Dne 19. 4. 2017 konali vybraní studenti čtvrtých ročníků zkoušku u nezávislé organizace INSTITUCE CERTIFIKACE ÚČETNÍCH.

V pátek 28. 4. 2017 pokračovaly pro studenty denního i dálkového studia maturity, a to písemnou zkouškou z odborných předmětů.

V souladu s platnou legislativou zveřejňuji výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 ZDE.
Registrační číslo uchazeče v seznamu je evidenční číslo přihlášky, které je uvedené na Pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.
Ing. Miluše Papoušková, ředitelka školy

Leitmotivem středeční návštěvy Vyšehradského hřbitova se klidně mohla stát česká národní Prší, prší.