Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Řekněte mamce, pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídani, že už jsem zbitý, spoutaný. Ozve se v závěru divadelní hry Balada pro banditu z úst Nikoly Šuhaje. Jako kdyby už tušil, co se stane.

Ve středu 31.5.2023 byla slavnostně předána maturitní vysvědčení čerstvým absolventům (4A, 4B, 4S) naší Anglo-německé obchodní akademie. Předávání proběhlo již tradičně v reprezantitivních prostorách Tereziánského sálu Břevnovského kláštera. Úspěšným maturantům blahopřejeme a do života jim přejeme vše dobré.

S prvními ročníky jsme se vypravili poznávat dobu Karla IV. v okolí hradu Karlštejn. Společně jsme se přesunuli vlakem ze Smíchovského nádraží v Praze do železniční stanice Karlštejn.

Středa 10. května patřila sportovcům ze třetího ročníku. Vycházka po Malé Straně byla zakončená návštěvou Werichovy vily. O Osvobozeném divadle třeťáci věděli, návštěva vily, kde vznikali Tři veteráni, Fimfárum, Paleček a další pohádky, byla jen doplněním a rozšířením učiva.

V úterý 9. května jsme se studenty druhého ročníku vyzkoušeli, co všechno si pamatujeme z literatury 19. století. Ve škole už to známe, takže tentokrát jsme zvolili prostředí Vyšehradu, které je neodmyslitelně spojeno nejen s nejstarší historií Čech, ale zároveň i s nejstaršími pověstmi.

13.dubna vyrazili studenti tříd 1A, 1B a 1S v rámci předmětu ZPV - biologie do pražské zoologické zahrady, aby se na vlastní oči seznámili s faunou Austrálie a Nového Zélandu probranou v prvním pololetí, jakož i se zvířaty z jiných koutů světa. Svá pozorování zapsali do pracovního listu zakončeného úvahou na téma poslání/účel zoologických zahrad.