Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Ve čtvrtek se třídy 1A, 1B, 2A a 2B zúčastnily prezentace programu DOFE, který běží na naší škole již třetím rokem. S tímto programem naše "nováčky" seznámila ambasadorka Eliška.

Tak jsme se dočkali. Prevít covid nás na jaře zaskočil a zrušil všechny akce, které jsme měli domluvené včetně účasti na generální zkoušce představeni Bez roucha. V úterý 8. září navštívila třída 2A generální zkoušku tohoto představení a tady jsou některé postřehy studentů:

Vážení,
vzhledem ke skutečnosti, že Praha byla zařazena do 2. stupně rizika nákazy koronavirem, budou všichni žáci, pedagogové i ostatní osoby pohybující se ve škole nosit ve společných prostorách roušky, a to od úterý 1. září do odvolání.

 

Ing. Miluše Papoušková
ředitelka školy

Adaptační kurz pro studenty prvního ročníku se letos z důvodu šíření covidu 19 nemohl konat tradičně ve Varvažově, ale zrealizovali jsme jeho náhradní verzi v okolí školy. Areál parku Ladronka nám poskytl dostatek prostoru a možností k bezproblémové realizaci teambuildingových aktivit.

Vážení rodiče,
vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci (covid - 19) jsme z bezpečnostních důvodů přistoupili ke zrušení adaptačního kurzu v jeho plánované podobě, což nás velice mrzí.

 • 2., 3. a 4. ročníky – 1. 9. 2020 v 9:00 hodin
 • 1. ročníky – 1. 9. 2020 v 10:00 hodin

 

Obecné informace k provozu školy:

  • vstup do budovy školy je možný pouze bez příznaků infekčního onemocnění
  • v době přítomnosti v budově školy je nutné dodržovat zásady osobní a respirační hygieny (mít vždy u sebe a používat dle potřeby jednorázové kapesníky a roušky, dezinfekční prostředky jsou ve škole k dispozici)
  • po vstupu do budovy je nutné provést dezinfekci rukou, stejně tak vždy po vstupu do učebny, kabinetu, kanceláře apod.
  • je nutné pokud možno udržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami a omezit fyzický kontakt.
  Další podrobné informace budou studentům sdělovány průběžně.

 

Termíny konání doplňovacích a opravných zkoušek

 • 27.8. - 1.9. 2020 - začátek zkoušek v 9:00
   Začátky zkoušek v následujících zářijových dnech budou upřesněny na vývěsce školy.
   Student je povinen dodržet stanovený termín zkoušky uvedený na výpisu vysvědčení.
   Zkoušky se konají v budově školy, přesný rozpis učeben bude v den konání zveřejněn na vývěsce v budově školy.

 

  Ing. Miluše Papoušková, ředitelka školy