Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Ve druhém prosincovém týdnu proběhla na naší škole Ekonomická olympiáda. Tuto soutěž organizačně zajišťuje Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV) a je zaštítěna Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou národní bankou.

V pátek 6. 12. se letošní zájemci o absolvování mezinárodní jazykové zkoušky FCE ze tříd 3A a 4A zúčastnili semináře na British Council, kde zkoušku podstoupí.

Dne 2. a 3.12. proběhly pro čtvrté ročníky simulační hry v rámci projektu „Finanční gramotnost“. Tuto akci pořádala nezisková společnost ABC finančního vzdělávání , průvodcem hry byla lektorka paní Martina Václavíková.

Vybraní studenti předali v pátek 29. prosince za doprovodu paní ředitelky a pana zástupce adventní věnce babičkám a dědečkům z Domu seniorů Elišky Purkyňové.

Dne 29.11.2019 proběhla přednáška o daních pro druhé ročníky. Tato akce byla pořádána ve spolupráci s institucí INEV. Přednášející byla paní Ing. Jarmila Rybová Ph.D. , která přednáší daně na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity.

 

Ve čtvrtek 28. prosince se první patro naší školy proměnilo v adventní kreativní dílnu. Žáci se s chutí zapojili do projektu „Dobrý skutek“, jehož náplní byla výroba adventních věnců.