Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Po roce čekání jsme se konečně setkali s našimi kolegy z Rakouska. Loni nám naše setkání překazil lock down, letos už nám to vyšlo!

Adaptační kurz pro studenty prvního ročníku se letos konal nově v obci Růžená nedaleko Milevska, a to vzhledem k ipidemiologické situaci, za zvýšených hygienických opatření.

 • 2., 3. a 4. ročník – 1. 9. 2021 v 9:00 hodin
 • 1. ročník – 1. 9. 2021 v 10:30 hodin

 

Obecné informace k provozu školy:

  • vstup do budovy školy je možný pouze bez příznaků infekčního onemocnění
  • v době přítomnosti v budově školy je nutné dodržovat zásady osobní a respirační hygieny (mít vždy u sebe a používat dle potřeby jednorázové kapesníky a roušky, dezinfekční prostředky jsou ve škole k dispozici)
  • po vstupu do budovy je nutné provést dezinfekci rukou, stejně tak vždy po vstupu do učebny, kabinetu, kanceláře apod.
  • je nutné pokud možno udržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami a omezit fyzický kontakt.
  • v souladu s Opatřením MZ ČR proběhne testování studentů (antigenní testy), a to s výjimkou těch, kteří prokážou, že jsou plně očkovaní (14 dnů po poslední dávce) nebo mají laboratorně potvrzeno, že prodělali covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu uplynulo méně než 180 dnů.
  • Další podrobné informace budou studentům sdělovány průběžně.

 

Termíny konání doplňovacích a opravných zkoušek

 • 26.8. - 1.9. 2021 - začátek zkoušek v 10:00
    Začátky zkoušek v následujících zářijových dnech budou upřesněny na vývěsce školy.
    Student je povinen dodržet stanovený termín zkoušky uvedený na výpisu vysvědčení. 
    Zkoušky se konají v budově školy, přesný rozpis učeben bude v den konání zveřejněn na vývěsce v budově školy.
    Před konáním zkoušky proběhne testování studentů (antigenní testy), a to s výjimkou těch, kteří prokážou, že jsou plně očkovaní (14 dnů po poslední dávce) nebo mají laboratorně potvrzeno, že prodělali covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu uplynulo méně než 180 dnů.

 

   Ing. Miluše Papoušková, ředitelka školy

Workshop v Olomouci přinesl nové informace nejen k mobilitám v rámci Erasmus+, ale také nové podněty použitelné do výuky.
Naši studenti se mohou těšit na 14denní praxe v zajímavých firmách v různých koutech Evropy.

Ani o prázdninách nezahálíme. TAK SE PODÍVEJTE :-)