Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Vážení rodiče a studenti,
pokud jste byli či budete pobývat (vy osobně či rodinní příslušníci) na územích zasažených koronavirem, respektujte bezpečnostní pokyny hygieniků (zejména 14 denní karanténa) a oznamte tuto skutečnost škole. Absence způsobená čtrnáctidenní karanténou bude školou zohledněna.

Ing. M. Papoušková, ředitelka školy

Dne 20.2.2020 se uskutečnila na naší škole přednáška pro studenty čtvrtých ročníků. Navázala na probírané téma „Finanční trhy“ v rámci předmětu Finance.

V době jarních prázdnin 24. - 28. 2. 2020 jsme vám ve škole k dispozici každý den od 9:00 do 14:00 pro osobní návštěvu či na telefonu 277 775 631.

Ing. M. Papoušková, ředitelka školy

Dne 27. ledna se dva naši studenti zúčastnili krajského kola ekonomické olympiády. Na tuto soutěž se probojovali ze školního kola, kterého se zúčastnilo celkem 15 tisíc studentů středních škol.

Anglo - německá obchodní akademie navázala spolupráci s německou střední školou Berufliche Oberschule Memmingen.

Dne 28.1.2020 se konal v reprezentativních prostorách Majakovského sálu Národního domu na Vinohradech maturitní ples naší školy. Ve slavnostní atmosféře proběhla imatrikulace studentů prvního ročníku i šerpování všech maturantů ANOA.