Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením nebudou plánované třídní schůzky 12. 11. 2020 probíhat prezenční formou v budově školy.

Hodnocení průběhu vzdělávání vašeho dítěte v prvním čtvrtletí školního roku 2020/2021 vám bude třídním učitelem zasláno emailem 13. 11. 2020. V případě konkrétních dotazů kontaktujte vyučujícího daného předmětu na jeho emailové adrese.

 

Ing. Miluše Papoušková

ředitelka školy

Vážení,
v návaznosti na aktuální situaci pokračuje v naší škole i po 1. listopadu 2020 vzdělávání distančním způsobem, a to až do odvolání.
Pro jistotu připomínám, že žáci mají v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, povinnost se vzdělávat distančním způsobem. Pokud je žák nemocen a nemůže pracovat, informuje o tomto zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka třídního učitele (řádná omluva).

Vzhledem k tomu, že nám letos z důvodů uzavření škol nevyjde oslava Halloween tak, jak jsme ve škole zvyklí (vydlabávání dýní a jejich instalace v areálu školy), rozhodli jsme se vytvořit on-line strašidelný dům, kde budou moci studenti plnit různé úkoly.

Naše škola obdržela certifikát EU Code Week. Je to hnutí, které podporuje kreativitu, řešení problémů a spolupráci nejen prostřednictvím programování, ale také dalšími technologickými aktivitami.

Páteční větrné avšak teplé podzimní počasí konturovalo výuku v exteriérech pro první ročníky naší školy. Studenti navštívili jednu z nejkrásnějších architektonických galerií města Prahy.

Vážení,

na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 se v období 12. – 25. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách.

V návaznosti na toto Usnesení Vlády ČR pokračuje v naší škole vzdělávání distančním způsobem, a to až do 23. 10. 2020. Zároveň sděluji, že na základě Opatření MŠMT ze dne 8. 10. 2020 jsou dny 26. - 27. 10. 2020 stanoveny jako volné dny.

 

Ing. Miluše Papoušková

ředitelka školy