Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

V letošním roce naše škole navázala kontakt s JENSEN gymnasium Göteborg, ze Švédska. S kolegy z této školy jsme připravili program, který se tentokrát týkal historie a dalšího vývoje evropského kontinentu.

Program v Praze byl zacílen na dvě témata a to 2. světová válka a doba komunismu v Československu. Čeští i švédští studenti připravili úvodní informace o obou těchto obdobích v jednotlivých zemích, už z těchto úvodních prezentací bylo zřejmé, jakými naprosto odlišnými vývoji jednotlivé státy prošly. Po teoretickém představení jsme se vydali po stopách parašutistů z operace Anthropoid, navštívili Lidice a Terezín. Druhou polovinu týdne jsme věnovali návštěvě Vitkova a protijadernému krytu na Václavském náměstí. Nechybělo ani setkání s pamětníkem obou těchto období panem Harapátem, který zavzpomínal na svůj život a problémy, které jednotlivá období přinášela.
Program v Göteborgu byl věnován Evropské Unii, studenti se v rámci různých workshopů seznámili jak s historií a vznikem Evropské Unie, tak i s nadcházejícími volbami do evropského parlamentu, kdy analyzovali jednotlivé politické strany, které do eurovoleb v obou zemích kandidují. Tímto workshopem jsme se dostali na současné problémy, kterými se EU zabývá. Vrcholem tohoto programu byla návštěva muzea, kde se studenti zamýšleli nad tématem „demokracie“.
Kolegyně z naší školy se v rámci tohoto týdne účastnily v Jensen gymnáziu stínování projektové výuky a workshopy. Jaká příprava musí této výuce předcházet, jak následně funguje ve vyučování a jak probíhá evaluace. Z tohoto stínování si odnesly mnoho materiálů a nápadů, jak aplikovat tuto výuku do svých předmětů.
Náš dík patří všem studentům, kteří se na projektu aktivně podíleli. Díky jejich zájmu a iniciativě jsme všichni prožili krásné dva týdny plné nových poznatků, ale i zábavy.
Ještě jednou děkujeme
Erasmus+ tým