Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

V pátek 3. května jsme s se studenty z 2A a 2B navštívili Památník v Terezíně.

Společně jsme absolvovali komentovanou prohlídku Malé pevnosti, která fungovala jako věznice pražského gestapa. Spolu s průvodcem jsme prošli prostory, které v nás i po tolika letech zanechávají nepříjemný pocit. Součástí prohlídky byly i dlouhé podzemní chodby, které nás zavedly na popraviště. Na závěr jsme zhlédli několikaminutový dokument, který nám podal reálné obrazy lidí, kteří v Terezíně žili.