Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci
1.2. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
2.2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
7.2. MATURITNÍ PLES
8., 9. 2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
12.2.-16.2. JARNÍ PRÁZDNINY
22.2. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
1.3. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
8.3. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
15.3. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
22.3. ČTVRTLETNÍ PORADA PRO MATURITNÍ ROČNÍK
DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
29.3. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
11.4. SPOLEČNÁ ČÁST MZ - ČJL písemná práce od 12.00
12.4. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 1. termín 8.30 - 14.00
ČTVRTLETNÍ PORADA NEMATURITNÍCH ROČNÍKŮ
TŘÍDNÍ SCHŮZKY v 17:30
16.4. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 2. termín 8.30 - 14.00
19.4. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
25. 4. STOP DEN A KLASIFIKAČNÍ PORADA MATURITNÍHO ROČNÍKU
27. 4. PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ - MATURITNÍ ROČNÍK
30.4. PROFILOVÁ ČÁST MZ - PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
STUDIJNÍ VOLNO PRO NEMATURITNÍ ROČNÍKY
DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ
přesný harmonogram na www.novamaturita.cz pod označením maturitní kalendář - JEZUS (jednotné zkušební schéma)
2.5. 8.00 MAT didaktický test
12.15 AGJ písemná práce
3.5. 8.00 ČJL didaktický test
11.00 NEJ písemná práce
4.5. 8.00 AGJ didaktický test
12.15 NEJ didaktický test
10.5. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 1. NÁHRADNÍ termín 8.30 - 14.00
11.5. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 2. NÁHRADNÍ termín 8.30 - 14.00
14.5.-25.5. ODBORNÁ PRAXE PRO ŽÁKY 2. A 3. ROČNÍKŮ
ÚSTNÍ MATURITY SPOLEČNÉ I PROFILOVÉ ČÁSTI A4S
9.5. - 15.5. VOLNO NA PŘÍPRAVU K MATURITĚ A4S
16.5.-18.5. SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY A4S
ÚSTNÍ MATURITY SPOLEČNÉ I PROFILOVÉ ČÁSTI D3A
17.5. SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY D3A
ÚSTNÍ MATURITY SPOLEČNÉ I PROFILOVÉ ČÁSTI A4A
14.5.-18.5. VOLNO NA PŘÍPRAVU K MATURITĚ A4A
21.5.-25.5. SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY A4A
OD 23.5. MOŽNOST PŘEVZETÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ V BUDOVĚ ŠKOLY
(dálkové studium)
1. 6. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ - BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER - TEREZIÁNSKÝ SÁL
11.00 - denní studium
25.6. STOP DEN KLASIFIKACE
26.6. KLASIFIKAČNÍ PORADA
27.+ 28. 6. MIMOŠKOLNÍ AKCE TŘÍD
29.6. VYSVĚDČENÍ
2.7. - 31.8. HLAVNÍ PRÁZDNINY
27.8.-31.8. DOPLŇOVACÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY


Ing. Miluše Papoušková, ředitelka školy
1.2.2018