Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci
29.1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY 
1.3. - 7.3. JARNÍ PRÁZDNINY
1.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY PRO STUDENTY
6.4. PROFILOVÁ ČÁST MZ - ČJL písemná práce
nematuritní třídy výuka od 5. vyučovací hodiny
NEKONAJÍ SE
7.4. PROFILOVÁ ČÁST MZ - AJ písemná práce
nematuritní třídy výuka od 4. vyučovací hodiny
NEKONAJÍ SE
8.4. PROFILOVÁ ČÁST MZ - NJ písemná práce
nematuritní třídy výuka od 4. vyučovací hodiny
NEKONAJÍ SE
12.4. ČTVRTLETNÍ PORADA
15.4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY (on line)
28. - 29.4. PROFILOVÁ ČÁST MZ -  PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
do 30.4. Termín pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro jarní zkušební období
do 30.4. Termín pro sdělení informace ŘŠ, zda bude žák konat dobrovolnou ústní zkoušku (ČJL, AJ)
5.5. ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA -písemný test uchazečů o studium
13.5. STOP DEN maturitního ročníku, KLASIFIKAČNÍ PORADA maturitního ročníku
21.5. PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ - MATURITNÍ ROČNÍK
24.5.   8.00 MAT didaktický test
13.30 AGJ didaktický test
25.5.   8.00 ČJL didaktický test 
? *) ODBORNÁ PRAXE PRO ŽÁKY 2. A 3. ROČNÍKŮ
ÚSTNÍ MATURITY PROFILOVÉ ČÁSTI 4A
24. - 28. 5.  VOLNO NA PŘÍPRAVU K MATURITĚ 4A
1. - 14. 6. PROFILOVÁ ČÁST MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY 4A
ÚSTNÍ MATURITY PROFILOVÉ ČÁSTI 4B
24. - 28. 5.  VOLNO NA PŘÍPRAVU K MATURITĚ 4B
1. - 14. 6. PROFILOVÁ ČÁST MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY 4B
ÚSTNÍ MATURITY PROFILOVÉ ČÁSTI 4S
24. - 28. 5.  VOLNO NA PŘÍPRAVU K MATURITĚ 4S
1. - 14. 6. PROFILOVÁ ČÁST MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY 4S
27. - 31.5. Omlouvání žáků z řádného termínu DT a přihlašování žáků k mimořádnému termínu DT (do 3 pracovních dnů od vykonání zkoušky)
18.6. Poslední den pro podání žádosti o TA
28.6. STOP DEN KLASIFIKACE 
28.6. KLASIFIKAČNÍ PORADA
30.6. 9.00 - 10.00 PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
10.00 - 12.00 ADMINISTRACE ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU - "NA PRÁZDNINY BEZ RESTŮ"
7.7. Mimořádný termín konání DT (konají se na spádové škole)
  9.00 MAT didaktický test
14.30 AGJ didaktický test
8.7. Mimořádný termín konání DT (koná se na spádové škole)
  9.00 ČJL didaktický test 
1.7. - 31.8.  HLAVNÍ PRÁZDNINY
25.8. - 31.8. PŘÍPRAVNÝ TÝDEN, DOPLŇOVACÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY
*) Termín a způsob výkonu odborné praxe bude ovlivněn platnými opatřeními.
Změna plánu vyhrazena v závislosti na aktuálních opatřeních.
   
Aktualizace 23. 3. 2021
Miluše Papoušková v.r., ředitelka školy