Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci
1.2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
7.2. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
14.2. MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES
15. 2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
18.2. - 22.2. JARNÍ PRÁZDNINY
28.2. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
7.3. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
14.3. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
21.3. ČTVRTLETNÍ PORADA PRO MATURITNÍHO ROČNÍKU
DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
28.3. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
4.4. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
10.4. SPOLEČNÁ ČÁST MZ - ČJL písemná práce od 12.30
11.4. ČTVRTLETNÍ PORADA NEMATURITNÍCH ROČNÍKŮ
TŘÍDNÍ SCHŮZKY v 17:30
11.4. SPOLEČNÁ ČÁST MZ - AJ písemná práce od 8.00
12.4. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 1. termín 8.30 - 12.30
15.4. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 2. termín 8.30 - 12.30
18.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY PRO STUDENTY
25. 4. STOP DEN klasifikace maturitního ročníku, KLASIFIKAČNÍ PORADA maturitního ročníku
30. 4. PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ - MATURITNÍ ROČNÍK
30.4. PROFILOVÁ ČÁST MZ - PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
STUDIJNÍ VOLNO PRO NEMATURITNÍ ROČNÍKY
DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ
přesný harmonogram na www.novamaturita.cz pod označením maturitní kalendář - JZS (jednotné zkušební schéma)
2.5. 8.00 MAT didaktický test
13.00 AGJ didaktický test
3.5. 8.00 ČJL didaktický test
13.5. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 1. NÁHRADNÍ termín
14.5. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 2. NÁHRADNÍ termín
20.5. - 31.5. ODBORNÁ PRAXE PRO ŽÁKY 2. A 3. ROČNÍKŮ
ÚSTNÍ MATURITY SPOLEČNÉ I PROFILOVÉ ČÁSTI 4A
13.5. - 17.5. VOLNO NA PŘÍPRAVU K MATURITĚ 4A
20.5. - 24.5. SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY 4A
ÚSTNÍ MATURITY SPOLEČNÉ I PROFILOVÉ ČÁSTI 4S
20.5. - 24.5. VOLNO NA PŘÍPRAVU K MATURITĚ 4S
27.5. - 31.5. SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY 4S
ÚSTNÍ MATURITY SPOLEČNÉ I PROFILOVÉ ČÁSTI D3A
16.5. SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY D3A
OD 22.5. MOŽNOST PŘEVZETÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ V BUDOVĚ ŠKOLY
(dálkové studium)
10. 6. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ - BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER - TEREZIÁNSKÝ SÁL
denní studium
25.6. STOP DEN KLASIFIKACE
25.6. 14.00 KLASIFIKAČNÍ PORADA
26.+ 27. 6. MIMOŠKOLNÍ AKCE TŘÍD
28.6. 9.00 - 10.00 PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
29.6. - 1.9. HLAVNÍ PRÁZDNINY
26.8. - 30.8. DOPLŇOVACÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY


Ing. Miluše Papoušková, ředitelka školy
1.2.2019