Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Původní termíny konání přijímacího řízení jsou, v souvislosti se současnou epidemiologickou situací v ČR, zrušeny.
Aktuálně platné termíny přijímacího řízení jsou následující:

Vážení rodiče, milí studenti,
v návaznosti na stanovisko MŠMT a mimořádná opatření vyvolaná koronavirovou epidemií vám sděluji, že hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet z Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020, zde

Ing. M. Papoušková, ředitelka školy

Vážení,
okolnostmi vynucená distanční výuka probíhá již několik týdnů. Vzhledem k mimořádným opatřením, která stále trvají, je jisté, že i nadále probíhat bude. Sděluji vám, že až do odvolání se bude uskutečňovat náhradní způsob vzdělávání, pro který platí:

Z rozhodnutí Vlády ČR od středy 11. 3. 2020 bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních a středních školách. zde
V této souvislosti sdělujeme všem žákům, že výuka na naší škole bude až do odvolání probíhat náhradním způsobem, a to elektronicky (skype konzultace, webináře, komunikace prostřednictvím přidělených školních emailových adres).
PRŮBĚŽNĚ SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY I EMAILOVÉ ZPRÁVY!

Vážení rodiče a studenti,
pokud jste byli či budete pobývat (vy osobně či rodinní příslušníci) na územích zasažených koronavirem, respektujte bezpečnostní pokyny hygieniků (zejména 14 denní karanténa) a oznamte tuto skutečnost škole. Absence způsobená čtrnáctidenní karanténou bude školou zohledněna.

Ing. M. Papoušková, ředitelka školy

Dne 20.2.2020 se uskutečnila na naší škole přednáška pro studenty čtvrtých ročníků. Navázala na probírané téma „Finanční trhy“ v rámci předmětu Finance.