Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Začátkem prosince navštívili žáci třetích ročníků budovu parlamentu České republiky. Nejprve všichni viděli krátký dokument o tom, jak se v našich zemích schvalovaly zákony v minulosti a jak to funguje dnes.

Potom všichni studenti prošli důkladnou kontrolou a už mohli vkročit přímo do nádherných prostor parlamentu. Paní průvodkyně všem vysvětlila, jak fungují parlamentní zasedání a podrobně popsala, schvalování a předkládání zákonů. Všichni viděli místnosti, kde probíhají důležitá zákulisní jednání poslanců a členů vlády, ale také i samotnou místnost, kde poslanecká sněmovna zasedá. Zde paní průvodkyně všechny podrobně seznámila s tím, jak funguje hlasovací zařízení i jaký je přesný zasedací pořádek ve sněmovně.
Návštěva parlamentu byla velmi zajímavá a pro všechny přínosná, neboť informace, které zazněly, se hodí všem jak do běžného života, tak i do studijních předmětů Ekonomie a ZSV.