Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Vážení,
okolnostmi vynucená distanční výuka probíhá již několik týdnů. Vzhledem k mimořádným opatřením, která stále trvají, je jisté, že i nadále probíhat bude. Sděluji vám, že až do odvolání se bude uskutečňovat náhradní způsob vzdělávání, pro který platí:

Z rozhodnutí Vlády ČR od středy 11. 3. 2020 bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních a středních školách. zde
V této souvislosti sdělujeme všem žákům, že výuka na naší škole bude až do odvolání probíhat náhradním způsobem, a to elektronicky (skype konzultace, webináře, komunikace prostřednictvím přidělených školních emailových adres).
PRŮBĚŽNĚ SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY I EMAILOVÉ ZPRÁVY!

Vážení rodiče a studenti,
pokud jste byli či budete pobývat (vy osobně či rodinní příslušníci) na územích zasažených koronavirem, respektujte bezpečnostní pokyny hygieniků (zejména 14 denní karanténa) a oznamte tuto skutečnost škole. Absence způsobená čtrnáctidenní karanténou bude školou zohledněna.

Ing. M. Papoušková, ředitelka školy

Dne 20.2.2020 se uskutečnila na naší škole přednáška pro studenty čtvrtých ročníků. Navázala na probírané téma „Finanční trhy“ v rámci předmětu Finance.

V době jarních prázdnin 24. - 28. 2. 2020 jsme vám ve škole k dispozici každý den od 9:00 do 14:00 pro osobní návštěvu či na telefonu 277 775 631.

Ing. M. Papoušková, ředitelka školy

Dne 27. ledna se dva naši studenti zúčastnili krajského kola ekonomické olympiády. Na tuto soutěž se probojovali ze školního kola, kterého se zúčastnilo celkem 15 tisíc studentů středních škol.