Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Dne 13.12. jsme se s třídou 3.A podívali za oponu čtvrtého nejstaršího divadla v Praze - novorenesančního Vinohradského divadla.

Na konci listopadu se naši studenti zúčastnili soutěží Best in English.

Ve druhém prosincovém týdnu proběhla na naší škole Ekonomická olympiáda. Tuto soutěž organizačně zajišťuje Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV) a je zaštítěna Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou národní bankou.

V pátek 6. 12. se letošní zájemci o absolvování mezinárodní jazykové zkoušky FCE ze tříd 3A a 4A zúčastnili semináře na British Council, kde zkoušku podstoupí.

Dne 2. a 3.12. proběhly pro čtvrté ročníky simulační hry v rámci projektu „Finanční gramotnost“. Tuto akci pořádala nezisková společnost ABC finančního vzdělávání , průvodcem hry byla lektorka paní Martina Václavíková.

Vybraní studenti předali v pátek 29. prosince za doprovodu paní ředitelky a pana zástupce adventní věnce babičkám a dědečkům z Domu seniorů Elišky Purkyňové.