Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Ve středu 27.11.2013 navštívila třída A1S velmi zajímavou výstavu „Čas zámořských objevů“ v Náprstkově muzeu v Praze. Studenti měli možnost zhlédnout rozsáhlou expozici zabývající se nejen kulturami na jihoamerickém kontinentě, ale díky velmi dobrému výkladu zde byla možnost dozvědět se mnohé o celkové problematice zámořských objevů a jejich důsledků. Prohlídka expozice byla zakončena vypracováváním pracovních listů, díky nimž si studenti mohli ověřit nově získané znalosti dané problematiky.

Studenti třídy A4B navštívili dne 15. 11. 2013 expozici „Od pražského jara po sametovou revoluci“ v Národním památníku na Vítkově. Program byl zaměřený na příčiny a průběh sametové revoluce v roce 1989 i dění bezprostředně následující. Připomněli si 17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii.

Třída A4S dne 15. listopadu 2013 rozvíjela klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a občanské v Národním technickém muzeu v Praze. Z dvanácti stálých expozic studenty nejvíce zaujala a fascinovala stála expozice dopravy, dílny restaurátorů a vývoj techniky v domácnosti. Skvělým zážitkem bylo např. vidět, jaký pokrok zaznamenala za posledních sto let doprava, chemie, astronomie, vidět na vlastní oči vývoj techniky k fotografování, vývoj techniky k pozorování hvězd apod.

Pedagogický dozor – Mgr. Darina Vichrová a studenti A4S

Pro studenty 2. ročníků bylo v pátek přesunuto vyučování do exteriérů. Konkrétně na jednu z našich národních kulturních památek, na Vyšehrad.

Během středečního dopoledne byla pro studenty 3. ročníků připravena videoprojekce s následnou diskusí v rámci projektu Zmizelí sousedé. Jak filmy, tak i beseda se věnovala tématu polických vězňů v 50. letech 20. století. Potomci politických vězňů zpracovali příběhy svých rodiny do krátkých dokumentů a snaží se své vzpomínky šířit mezi mladou generaci, aby nebylo zapomenuto. Velmi zajímavé na těchto dokumentech bylo to, že se jednalo o konkrétní příběhy a hlavní průvodci vyprávěli věci, které v učebnicích nenajdete. Studenti se během následné diskuse s pamětnicí měli možnost dozvědět se další informace. S naším hostem se bavili např. o vězeňské praxi v padesátých letech či o životě neúplné rodiny ve stejné době.

Ve čtvrtek 7. 11. 2013 navštívila třída A1A Informační centrum výstavby městského okruhu Blanka na Letné. Celou exkurzí nás provázel tiskový mluvčí společnosti Metrostav, a. s. Ing. František Polák.