Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Naše škola se i letos zapojila do projektu Soudci do škol. Během listopadu jsme tak mohli ve škole přivítat našeho lektora, kterým byl pan JUDr. Ladislav Hejtmánek. Pan soudce a zároveň předseda pro Obvodní soud pro Prahu 7 měl velmi zajímavou přednášku pro studenty druhých ročníků. Nejenže studentům vysvětlil některá fakta právní vědy, ale přidal i zajímavosti spojené se svým povoláním. S humorným nadhledem odpovídal na dotazy studentů a komentoval některé aktuální kauzy.

Druhá část tohoto projektu se pak konala již přímo na Obvodním soudě pro Prahu 7, jehož budova stojí na Ovocném trhu na Praze 1. Studenti měli možnost přímo v soudní síni přihlížet části hlavního líčení. Pozorovali nejen to, jak takový soud probíhá, kdo je přítomen, jakou formou jednotliví účastnici spolu hovoří, ale i to, za co vlastně můžou lidé stanout před prvoinstančním soudem. V rámci reflexe pak studenti sami hodnotili, jak na ně celá situace působila. Mimo jiné je také nejvíce překvapilo naprosto nevhodné a neadekvátní chování justiční stráže u jednoho z případů.

Jedna část studentů byla také svědkem závěrečných řečí a měla možnost si uvědomit, že na jednu a tutéž věc lze pohlížet opravdu z různých uhlů. Zatímco státní zástupce byl zcela přesvědčen o vině, paní obhájkyně dospěla k názoru, že pan obžalovaný vlastně žádný trestný čin ani nespáchal. A protože tito studenti slyšeli i výslech svědka, komentář soudního znalce a poznámky samotného pana obžalovaného, můžou se sami pokusit rozhodnout, zda obžalovaný je vinen či nevinen. Celá akce měla nejen výukový, ale i výchovný efekt a pro studenty byla z mnoha úhlů pohledu přínosná a zajímavá.