Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Čtyři studenti prvního ročníku (Jan Nezbeda, Jan Babovák, Jan Pavlík, Lukáš Mandík), dva studenti druhého ročníku (David Březina, Jan Votava) a student čtvrtého ročníku (Filip Březina) ve středu 18. září reprezentovali naši školu na turnaji pražských středních škol v minikopané.

Studentky E. Krejčí, R. Rumlová (A2B), N. Hicklová, A. Hromádková, E. Rumlová, R. Šonová (A4A) a A. Furiková, K. Mayrová (A4B) se minulý týden staly „Světluškami” a sbírkovou činností pomohly darovat nevidomým trochu světla.

Děkujeme.

Třídní schůzky pro rodiče studentů I. ročníku se konají dne 3. 10. 2013 od 17:00 hodin.

Studenti A1A - účastníci tradičního adaptačního kurzu - se s námi podělili o své postřehy a dojmy.

Zahájení školního roku pro jednotlivé třídy:

Denní studium
Třídy třetího a čtvrtého ročníku denního studia - 2.9.2013 v 9:00 hodin
Třídy prvního a druhého ročníku denního studia - 2.9.2013 v 10:00 hodin

Dálkové studium
Třídy prvního a druhého ročníku dálkového studia - 9.9.2013 v 8:00 hodin
Třída třetího ročníku dálkového studia - 16.9.2013 v 8:00 hodin

Vážení studenti,

sděluji vám termíny konání podzimních zkoušek společné i profilové části MZ, které se budou konat:

 • ve spádové škole Gymnázium Arabská, Arabská 14, 160 00 Praha 6, a to 2. – 6. září 2013
  • pozvánky na didaktické testy či písemné práce byly zaslány na školní mail jednotlivých studentů
  • podrobné informace naleznete na www.novamaturita.cz
 • v budově školy Anglo – německá obchodní akademie, Bělohorská 171, 169 00 Praha 6
  9. září 2013 A4A, A4C, A4D písemná zkouška Účetnictví a odborná komunikace v anglickém jazyce
  9. září 2013 D3A, D3B písemná zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů
  11. září 2013 D3A, D3B ústní zkoušky ČJL, AGJ, ECHP, PRA, MAM
  12. září 2013 A4A, A4B, A4C, A4D ústní zkoušky ČJL, AGJ, EKO + obhajoba MP, NEJ
  • pozvánky byly zaslány na školní mail jednotlivých studentů
  • rozpis studentů ve dnech podle zkušebních předmětů obdrží jednotliví studenti na školní mail nejpozději 6. září 2013.

Přeji vám úspěšné složení všech zkoušek.

Ing. Miluše Papoušková, ředitelka školy