Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Poslední dubnové pondělí studenti třídy A3S strávili v Památníku Karla Čapka ve Strži, který je umístěný ve vile, jenž umělci a jeho manželce věnoval k doživotnímu užívání Václav Palivec. V empírové vile ve Staré Huti je nejen expozice věnována našemu meziválečnému spisovateli, ale i další dvě. Jedna přibližuje herečku a spisovatelku Olgu Scheipflugovou a druhá spisovatele Ferdinanda Peroutku.

Ve dnech 7. 5. – 16. 5. 2014 budou probíhat konzultace pro maturanty v době od 8.00 do 14.10 hod. Konkrétní termíny nutno předem dohodnout s jednotlivými vyučujícími

V úterý 29.4.2014 se pro studenty ANOA konala na školním dvoře velice příjemná akce – v rámci spolupráce s naší školou uspořádala společnost Kaufland jarní grilování, kde během celého dopoledne nabízela studentům grilované dobroty. Mezi všemi zúčastněnými panovala dobrá nálada a k úplné spokojenosti chybělo snad jen trošičku teplejší počasí.

Dnem 25. 4. 2014 začaly pro studenty denního i dálkového studia maturity, a to písemnou zkouškou z odborných předmětů. V květnu pak budou pokračovat písemnými i ústními zkouškami společné i profilové části MZ. Všem maturantům držíme palce.

Již po čtvrté jsme společně navštívili divadlo. Po třech komediích (Zkrocení zlé ženy, Brouk v hlavě, Souborné dílo W.Sh. ve 120 minutách) nás tentokrát čekalo představení poněkud náročnější. Dopředu jsme byli připraveni na to, že jde o životopis písničkáře Karla Hašlera, jehož písničky měli v oblibě lidé mezi dvěma světovými válkami. Zároveň jsme věděli, že uvidíme to, čemu se říká „divadlo na divadle“. Během první poloviny představení režisér do hry zasahoval, zastavoval herce v jednotlivých scénách a choval se tak, jak reaguje režisér na běžné zkoušce. Druhá polovina představení začínala 10 minutami, které režisér poskytl hercům na případné dotazy, zároveň je však upozornil, že představení pak pojede bez přerušení až do konce. To se také stalo. Před filmovými záběry na projekčním plátně se pak před námi odvíjely nejtragičtější momenty československých dějin a Hašlerova života.

Na dnešní dopoledne jsme na naši školu pozvali studenty 2.LF UK, aby nás v rámci projektu „Pro život“ seznámili s nejdůležitějšími zásadami první pomoci. Školení se zúčastnili studenti 2.a 3.ročníku a postupně se nejen teoreticky, ale hlavně prakticky dozvídali, jak řešit život ohrožující stavy, jako je dušení, krvácení…, a také jak si poradit v případě nutné kardiopulmonální resuscitace (už to pro nás není cizí slovo!) Po této akci můžeme říct: „Už nejsme ti, kteří by jen přihlíželi“.