Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Dne 22. 5. 2013 měli naši studenti možnost absolvovat zkoušku z psaní na počítači. Těší nás, že se svědomitě připravili a všem úspěšným blahopřejeme.

Pro studenty denního studia se bude konat 17. 6. 2013 od 15.00 hod. v historických prostorách Tereziánského sálu Břevnovského kláštera.

Srdečně vás všechny zveme.

V minulých letech naše škola navázala spolupráci s Institutem certifikace účetních (ICU) pro ověřování úrovně znalostí našich studentů v předmětu účetnictví (základní Modul A, vyšší Modul B). V rámci této spolupráce uspořádal ICU tradičně v prostorách naší školy 22. 4. 2013 zkoušku Modulu B. Je skvělé, že 12 studentů prospělo a získalo certifikát. Gratulujeme!

...tak se jmenovala páteční přednáška pro studenty prvního ročníku ANOA v rámci předmětu „Základy přírodních věd“. Slečna lektorka ze Střediska ekologické výchovy Lesů hl. města Prahy si pro naše studenty připravila poutavé povídání o býložravcích našich lesů, včetně ukázky artefaktů těchto zvířat, jako jsou lebky, paroží či kožešiny.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014 naleznete ZDE.

Ve dnech 6. – 17. 5. 2013 budou probíhat konzultace pro maturanty v době od 8.00 do 14.10 hod. Konkrétní termíny nutno dohodnout s jednotlivými vyučujícími.