Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

22. 5. 2012 byla na naší škole slavnostně zahájena ústní část maturitních zkoušek tříd denního a dálkového studia. Všem studentům při konání jejich „zkoušky z dospělosti” držíme palce!

Aktuální informace MŠMT ze dne 16. 5. 2012:

Školy mají výsledky didaktických testů žáků, výsledky písemných prací budou znát 3 pracovní dny po skončení ústních zkoušek celé školy.

Zdroj: maturita.cermat.cz

V minulých letech naše škola navázala spolupráci s Institutem certifikace účetních (ICU) pro ověřování úrovně znalostí našich studentů v předmětu účetnictví (základní Modul A, vyšší Modul B). V rámci této spolupráce uspořádal ICU tradičně v prostorách naší školy 25. 4. 2012 zkoušku Modulu B. Je skvělé, že 30 studentů prospělo a získalo certifikát. Naše gratulace patří všem úspěšným studentům a dík za jejich vzornou přípravu ing. M. Rombaldové.

Zahájení ústní části maturitních zkoušek tříd denního a dálkového studia na naší škole bude probíhat v těchto termínech:

A4A 22. 5. 2012 7.00 hod. učebna č. 25
A4B 28. 5. 2012 7.30 hod. učebna č. 25
D3A 22. 5. 2012 7.30 hod. učebna č. 26
D3B 28. 5. 2012 7.00 hod. učebna č. 26

Dne 26. 4. 2012 měli naši studenti možnost absolvovat zkoušku z psaní na počítači a obchodní korespondence. Těší nás, že se svědomitě připravili a všem úspěšným blahopřejeme.

Ve dnech 9. – 14. 5. 2012 budou probíhat konzultace pro maturanty v době od 8.00 do 14.10 - konkrétní termíny nutno dohodnout s jednotlivými vyučujícími.