Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

„ … Počáteční fázi vzniku hvězd můžeme sledovat třeba v takzvaném Orlím hnízdě, které je součástí Orlí mlhoviny v souhvězdí Hada. Ve Velké mlhovině v Orionu zachytil Hubbleův kosmický dalekohled stovky mladých hvězd, v nichž se termojaderné reakce teprve zažehují. Hvězdy jsou obklopeny disky plynu a prachu. Z jeho zrnek vznikají hrubší kusy, které se spojují a postupně rostou, až dosáhnou velikosti planet. Konečně můžeme přímo pozorovat vznik planetárních soustav podobně, jak to před dvěma stoletími předpověděli Kant a Laplace …”

V pátek 15. 3. navštívili studenti našich druhých a třetích ročníků výstavu Linguashow 2013 na pražském Výstavišti v Holešovicích. Byla spojena s veletrhem pracovních příležitostí, což nám poskytlo i další možnosti získání zajímavých informací.

Ve středu 20.3.2013 navštívila naši školu reprezentantka University College Birmingham pro Českou republiku, slečna Aneta Řezníková. Našim maturantům velmi poutavým způsobem představila specifické studijní programy jako je například Adventure Tourism Management, Entertainment Management, Events Management, Spa Management nebo Culinary Arts Management, které UCB nabízí. Studenti se živě zajímali o podmínky a možnosti studia na přední britské univerzitě, stejně tak o způsoby jejího financování. Tato prezentace se našim žákům líbila a pomohla jim rozšířit přehled o možnostech jejich dalšího životního směřování.

Další část projektu Soudci do školy byla realizována v úterý 12. března. Nikoliv však v budově školy, ale přímo v soudní síni Městského soudu Praha - studenti druhých ročníků měli možnost přihlížet zahájení soudního procesu.

V čase jarních prázdnin (od 18. 2. do 23. 2. 2013) jsme k dispozici všem zájemcům o studium, studentům i rodičům na tel. 277 775 611. Všem studentům i pedagogům školy přejeme hodně pohody a sluníčka!

Na návrat do školy se těšíme 25. 2. 2013.

Díky projektu Soudci do škol, který má napomáhat mladým lidem, zejména pak studentům středních škol, poznávat prostředí soudů a práva, jsme mohli ve středu 13. února 2013 přivítat na naší škole paní JUDr. Karhanovou z Městského soudu Praha. Dvouhodinová přednáška měla být věnována soudcům, advokátům, notářům a trestnímu právu.