Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

...tak se jmenovala páteční přednáška pro studenty prvního ročníku ANOA v rámci předmětu „Základy přírodních věd“. Slečna lektorka ze Střediska ekologické výchovy Lesů hl. města Prahy si pro naše studenty připravila poutavé povídání o býložravcích našich lesů, včetně ukázky artefaktů těchto zvířat, jako jsou lebky, paroží či kožešiny.

Součástí prezentace byla i vědomostní hra. Nejzajímavější částí přednášky byla informace o potravní ekologii jelena evropského, srnce obecného a kamzíka horského. Někteří studenti byli překvapeni výskytem kamzíka horského na našem území. Poznatky o býložravé zvěři a o interakce mezi jejich populacemi a rostlinnou složkou ekosystémů horského lesa nám všem rozšířily naše dosavadní znalosti.

Také jsme nahlédli do složité struktury býložravých populací, do jejich prostorové aktivity a též do složení jejich potravy v závislosti na potravní nabídce na území Česka. Povídání o býložravcích nás všechny obohatilo a těšíme se na další přednášky o přírodě.

Studenti prvního ročníku a pedagogický dozor – Mgr. Darina Vichrová