Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Na počest nejlepších maturantů ročníku 2011/2012 uspořádal dne 11. 6. 2012 zřizovatel školy pan JUDr. Fidelis Schlée již tradičně slavnostní večeři v restauraci Rybí trh.

V pátek 8. 6. 2012 byla slavnostně předána maturitní vysvědčení čerstvým absolventům denního studia (A4A, A4B) naší Anglo-německé obchodní akademie. Předávání proběhlo již tradičně v prostorách Tereziánského sálu Břevnovského kláštera. Slavnostní atmosféru ještě více podpořilo zveřejnění výsledků státní maturitní zkoušky - úspěšnost našich studentů u zkoušky byla 97,8%. Blahopřejeme všem úspěšným absolventům!

Naši studenti se opakovaně 4. 6. 2012 vzdělávali v Planetáriu hl. města Prahy. Tentokrát to byl program o Vesmíru a jeho tajemstvích.

Poslední květnové pondělí studenti prvních ročníků ANOA poznávali historii a interiér Národního divadla přímo v prostorách „zlaté kapličky“.

Pro studenty denního studia se bude konat dne 8. 6. 2012 v historických prostorách Tereziánského sálu Břevnovského kláštera.

  • třída A4A v 17.30 hod.
  • třída A4B v 18.15 hod.

Srdečně vás všechny zveme.

Pro studenty dálkového studia se bude konat dne 14. 6. 2012 v budově školy, učebna 03 (přízemí).

  • třída D3A v 17.00 hod.
  • třída D3B v 18.00 hod.

22. 5. 2012 byla na naší škole slavnostně zahájena ústní část maturitních zkoušek tříd denního a dálkového studia. Všem studentům při konání jejich „zkoušky z dospělosti” držíme palce!