Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Po velmi úspěšných předešlých ročnících projektu EDISON mají naši studenti i letos možnost potkávat ve škole vysokoškoláky z Arménie,Číny, Brazílie, Bulharska, Rumunska, Itálie, Moldávie, Nigérie a Filipín. V rámci tříhodinových bloků se budou celý tento týden (23.- 27. 4.) seznamovat se spoustou zajímavých informací o jejich zemích - např. o historii, zvyklostech, tradičním jídle, sportech, kultuře...

Dnem 20.4.2012 začaly pro studenty denního i dálkového studia maturity, a to praktickou zkouškou z odborných předmětů. V květnu pak budou pokračovat písemnými i ústními zkouškami společné i profilové části MZ.

Všem maturantům držíme palce.

Milí studenti denního i dálkového studia, kteří jste se ještě testování nezúčastnili, porovnejte si své znalosti v oboru IT prostřednictvím IT Fitness testu, který je zdarma k dispozici na www.itfitness.cz.

Za výrazné podpory našich studentů jsme po roce prodloužili adopci Anoa nížinného v ZOO Praha. Tento druhý nejmenší druh tura obývá převážně nížinné pralesy a mokřady s hustým podrostem. Žije v párech nebo samotářsky a den tráví v úkrytu. Ve volné přírodě nežije více než 5000 jedinců, a to výhradně na ostrově Celebes v Indonésii. Díky zásahům člověka do přírody se postupně zařadil do Červené knihy vymírajících a ohrožených druhů zvířat IUCN. I proto jsme rádi, že můžeme podpořit chov Anoa nížinného v ZOO Praha.

Studenti prvního ročníku naší školy navštívili Planetárium hl. města Prahy a viděli výukový program „Antarktida“. Jednalo se výukový program plánovaný v rámci environmentálního vzdělávání našich studentů.

Dne 11. 4. 2012 studenti 3. ročníku ANOA navštívili Planetárium v Praze, kde měli výuku trochu jinak.