Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Na pátek 18. 11. 2011 vyhlašuji ředitelské volno.

Ing. Miluše Papoušková

ředitelka školy

18.4.2024 pro rodiče studentů všech ročníků v 17:30

Třídní schůzky rodičů studentů tříd prvního ročníku se konají 2. 10. 2014 v 17:00.

A1A uč.č. 14 A1S uč.č. 15

Třídní schůzky všech ročníků se konají dne 24. 11. 2011 v 18:00 hodin.

Rozpis učeben:

A1A - 26 A2A - 22 A3A - 12 A3D - 03
A1B - 25 A2B - 16 A3B - 04 A4A - 14
A1S - 24 A2S - 15 A3C - 11 A4B - 01

Na odpověď na tuto otázku si 13 studentů a studentek z A3A a A3C bude muset ještě chvíli počkat.

Ve dnech 12.10. – 14.10. 2011 proběhlo již tradičně vstupní testování znalostí, dovedností a studijních předpokladů studentů prvních ročníků z ČJL, AGJ, NEJ, OSP a MAT. Za čtyři roky si budou moci ověřit, nakolik se ve svém vzdělávání posunuli. Vyhodnocení relativního posunu slouží i k objektivnímu a nestrannému posouzení přínosu školy na cestě studentů za vzděláním.