Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

V prvním týdnu školy se studenti ANOA zúčastnili setkání studentů z Polska a Slovenska. Toto setkání bylo pořádáno na základě spolupráce Visegradských fondů v rámci projektu ekologického cestování.

Studenti v rámci projektu a svých týmů vytvořených a sestavených tak, aby byl v každé skupině minimálně jeden zástupce z každé země, vytvořili prezentaci v podobě vlastnoručně namalovaných a pro ně důležitých bodů z pohledu ekologického cestování.
Tento projekt byl velice úspěšný a studenti vše výborně odprezentovali v angličtině. Cestování jako významný zdroj ekonomiky většiny zemí je stále na vzestupu. Obezřetnost a ekologické cestování je důležitým aspektem daného sektoru což studenti velmi dobře pochopili a hledali v rámci projektu všechna možná řešení pro zlepšení a vývoj této problematiky.