Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Adaptační kurz pro žáky prvního ročníku se letos opět konal v krásné přírodě na jihu Čech u obce Varvažov a nutno dodat, že tak krásné počasí jsme neměli celou řadu posledních let.

Velké díky patří lektorskému týmu, neboť pro nás připravil mnoho zajímavých her a aktivit, které napomohly k vzájemnému seznámení našich žáků.
Dle nálady a zpětné vazby žáků můžeme říci, že se letošní adaptační kurz velmi povedl.