Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Ve čtvrtek navštívily třetí ročníky Terezín. Pro mnohé toto místo může být pouhý bod na mapě republiky nepříliš vzdálené od Prahy, pro jiné místo s pohnutou historií.

Město stavěné koncem 18. století Josefem II. a pojmenované po jeho matce Marii Terezii mělo původně sloužit jako vojenská pevnost. Opevněný komplex se skládal ze dvou hlavních částí: Hlavní pevnosti - města Terezína, kde kromě kasáren byly i civilní domy, a Malé pevnosti, která sloužila pouze armádě. Ale právě zde bylo již od 19. století také vězení.

Toto místo se výrazně zapsalo do československých dějin během Protektorátu Čechy a Morava. Zatímco v Malé pevnosti byla roku 1940 zřízena policejní věznice pražského gestapa, v Hlavní pevnosti – městě vzniklo roku 1941 židovské ghetto, které bylo sběrným a tranzitním koncentračním táborem pro Židy. Ti odtud dále bývali odesláni do vyhlazovacích koncentračních táborů. Branou policejní věznice gestapa v Malé pevnosti prošlo během období okupace přibližně 27 000 mužů a 5000 žen. Nejčastější příčinou věznění byla činnost v odboji či projevy individuálního odporu proti německé okupaci.

Během prohlídky vězeňského dvora, cel, sprch, odvšivovací místnosti, popraviště…nás mnohokrát napadlo, jakou šanci na přežití v těchto podmínkách vězni měli.