Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Ekonomika a podnikání (63 - 41 - M/01) - ŠVP Ekonom

 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

 

 

 

2. KOLO - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020:

   • zveřejňuji seznam přijatých uchazečů v 2. kole přijímacího řízení (v anonymizované podobě)

   • sděluji, že Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů .

   • sděluji, že uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče potvrdí úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku každý pracovní den v době od 8:30 do 13:00, nejpozději však do středy 8. 7.  2020 včetně
   • sděluji, že zákonný zástupce může převzít Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě ve škole, a to v průběhu prázdnin každou středu od 9:00 do 12:00 počínaje 8. 7. 2020

 

V Praze dne 30. 6. 2020
Ing. Miluše Papoušková v.r.
ředitelka školy

Přijatí uchazeči - 2. kolo přijímacího řízení
Pořadí Registrační číslo Počet bodů Třída * Pořadí Registrační číslo Počet bodů Třída * Pořadí Registrační číslo Počet bodů Třída 
1 2020156 66 JT * 14 2020072 63 JT  * 26 2020150 62 JT
2 2020130 65 JT * 15 2020168 63 JT  * 27 2020096 62 ST
3 2020089 64 JT * 16 2020136 63 JT  * 28 2020091 62 JT
4 2020080 64 JT  * 17 2020085 63 JT * 29 2020124 62 ST
5 2020148 64 JT  * 18 2020094 63 ST  * 30 2020088 62 ST
6 2020108 64 JT  * 19 2020095 63 JT  * 31 2020137 62 ST
7 2020162 64 JT  * 20 2020070 62 JT  * 32 2020077 62 JT
8 2020166 63 JT  * 21 2020155 62 JT * 33 2020111 62 JT 
9 2020143 63 JT  * 22 2020099 62 ST  * 34 2020165 62 JT
10 2020075 63 JT * 23 2020146 62 JT  * 35 2020123 62 JT 
11 2020074 63 JT  * 24 2020129 62 JT  * 36 2020147 62 JT 
12 2020134 63 JT * 25 2020157 62 JT  * 37 2020120 62 JT 
13 2020160 63 JT  *         * 38   2020101  65 JT 
   JT - jazyková specializace, ST - sportovní specializace

 

Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů
Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.
2020071 2020073 2020076 2020081 2020087 2020092 2020093 2020097 2020098 2020102 2020103
2020104 2020105 2020107 2020109 2020110 2020112 2020115 2020116 2020117 2020125 2020131
2020139 2020142 2020144 2020145 2020151 2020152 2020159 2020164 2020167 2020169 2020170