Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Ekonomika a podnikání (63 - 41 - M/01) - ŠVP Ekonom

 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

  

 

 

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2022-23

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

 

  • zveřejňuji seznam přijatých uchazečů v 2. kole přijímacího řízení (v anonymizované podobě)
  • sděluji, že uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče potvrdí úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku a převzetím Rozhodnutí o přijetí, a to v pondělí v době od 8:30 do 16:30, v úterý až čtvrtek v době od 8:30 do 15:30, v pátek od 8:30 do 12:00, nejpozději však do 2. 6. 2022 včetně.

 

V Praze dne 20.5. 2022
Ing. Miluše Papoušková v.r.
ředitelka školy

 

 

Přijatí uchazeči - 2. kolo přijímacího řízení
Pořadí Registrační číslo * Pořadí Registrační číslo *
1 2022092 * 11 2022087 *
2 2022093 * 12 2022086 *
3 2022111 * 13 2022094 *
4 2022085 * 14 2022115 *
5 2022106 * 15 2022101 *
6 2022104 * 16 2022116 *
7 2022107 * 17 2022097 *
8 2022095 * 18 2022113 *
9 2022118 * 19 2022091 *
10 2022109 *     *

 

Nepřijatí uchazeči z kapacitních důvodů

2. kolo přijímacího řízení

Pořadí Registrační číslo * Pořadí Registrační číslo *
1 2022090 * 8 2022102 *
2 2022098 * 9 2022096 *
3 2022100 * 10 2022117 *
4 2022119 * 11 2022103 *
5 2022112 * 12 2022089 *
6 2022114 * 13 2022105 *
7 2022108 *     *

 

Počet bodů uchazeče na 1. místě je 62, na posledním místě je 49.