Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

2. KOLO - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Ekonomika a podnikání (63 - 41 - M/01) - ŠVP Ekonom

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji seznam přijatých uchazečů v 2. kole přijímacího řízení ke studiu prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 (v anonymizované podobě, v případě shody bodů celkového hodnocení rozhoduje vyšší počet bodů z pohovoru).

 

Sděluji, že zákonný zástupce uchazeče potvrdí úmysl vzdělávat se v ANOA odevzdáním zápisového lístku (pondělí - čtvrtek v době od 8:00 do 15:00, pátek v době od 8:00 do 12:00). Při předání zápisového lístku bude zákonnému zástupci vydáno Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě.

 

V případě, že přijatý uchazeč nemá v úmyslu studovat na ANOA, žádáme zákonného zástupce o sdělení tohoto stanoviska v co nejkratší době, dáváte tak šanci dalším uchazečům v pořadí.

 

 

PŘIJATÍ

 

NEPŘIJATÍV Praze dne 18. 6. 2021
Ing. Miluše Papoušková v.r.
ředitelka školy