Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Dne 22.února proběhl na naší škole projekt na téma „Finanční gramotnost“. Tento projekt již tradičně organizovala společnost ABC Finančního vzdělávání, o.p.s. v čele s výbornou lektorkou paní Martinou Václavíkovou. Akce se zúčastnily třídy 4A a 4B.

Hra zavedla všechny studenty do reálného života, kdy musí řešit příjmy a výdaje nejen své, ale i celé rodiny. Tentokrát byl průběh hry veden elektronicky, což bylo pro studenty atraktivní. Na konci se následně vyhodnotilo, kdo byl nejlepší investor.
Akce se všem velmi líbila, nikdo se nenudil a všichni byli vtaženi do společné práce. Velký dík patří paní Václavíkové, která svým nadšením a trpělivostí všem studentům v průběhu hry pomáhala a motivovala je ve hře.