Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

V pátek 6.10. 2023 navštívili studenti čtvrtých ročníků prostory České národní banky a to v rámci expozice „Lidé a peníze“.

Prohlídka se uskutečnila v nádherných prostorách banky a byla zahájena krátkým filmem o fungování této instituce. Následně se všichni účastníci odebrali do prostor trezoru, kde pokračovala komentovaná prohlídka, které byla velmi zajímavá. Studenti nešetřili průvodkyni podnětnými dotazy a často byli nuceni prokázat své znalosti.
Exkurze se všem velmi líbila a získané vědomosti studenti jistě uplatní jak ve škole, tak i v běžném životě.