Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Je neděle 18. 3. 2012, jedna hodina, padesát a pět minut, prostor kolem nás naplnila atmosféra plná smíšených pocitů a očekávání, co se vlastně bude příštích čtrnáct dní odehrávat.

Chvíli po odbití druhé hodiny přijíždí námi očekávaný autobus z Německa. Naše původní obavy se rozplynuly hned, jak se otevřely dveře a vystoupila skupina mladých a na pohled velice příjemných slečen. Následovalo seznámení a ubytování v hostitelských rodinách. Tím bylo započato dvoutýdenní sbližování s našimi německými protějšky. Během jejich pobytu jsme docílili vzájemného porozumění a uvědomili jsme si, že česká a bavorská kultura jsou si velice blízké.

Během prvních pár dní jsme našli tolik vzájemných sympatií, že jsme společně velice rádi trávili všechen náš volný čas. Spřátelili jsme se dokonce natolik, že některé studentky již plánují další návštěvu Prahy v následujících měsících. Jsme rádi, že nám naše škola umožňuje účast na takovýchto akcích a zájezdech, kde nejde pouze o to sblížit pár lidí.

Myslíme na to, že díky moderní době, ve které žijeme, bychom měli dát stranou předsudky vůči ostatním národům a kulturám. Žijeme v době, kdy samotné cestování je mnohem jednodušší a rychlejší, tudíž se naše kultury stále ovlivňují a ovlivňovat budou. Neměli bychom dávat takový důraz na to, jakého jsme původu. Musíme si uvědomit, že žijeme na stejném kontinentě a jsme součástí evropského společenství.

Kryštof Klempíř, Jiří Daneš – aktivní účastníci výměnného pobytu