Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Gratulujeme sedmi našim studentům k úspěšnému složení mezinárodní zkoušku z anglického jazyka FCE (First Certificate in English - jazyková úroveň B2). Většině z nich byla potvzena znalost jazyka na úrovni C1.

Obdržení certifikátu FCE studenty do budoucna zvýhodňuje u přijímacích zkoušek na vysoké školy, posiluje jejich možnost získání zaměstnání s požadavkem komunikace v anglickém jazyce a v neposlední řadě jim usnadní maturitní zkoušku z anglického jazyka (odpadá písemná a ústní část, zbývá pouze didaktický test).