Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

V posledních čtrnácti dnech měsíce května a v prvních dvou týdnech měsíce června proběhla realizace projektu organizovaného v rámci Podpory odborného vzdělávání organizace Tandem, s podporou Česko-německého fondu vzájemné spolupráce.

V rámci tohoto projektu nejprve čtyři naši studenti pracovali po dobu 14 dnů v Berlíně ve firmách, které zajistila partnerská škola BEST-Sabel, a následně 14 dnů pracovala skupina německých studentů v českých firmách v Praze. Cílem projektu bylo získat cenné zkušenosti v oblasti práce v cizojazyčném prostředí a ověřit si vlastní schopnost nejen využití odborných znalostí, ale i schopnost domluvit se, komunikovat a orientovat se ve vztazích kolegiálních na pracovišti, ale i mimo pracoviště v běžném životě. Pobyt začínal velice zajímavě a poutavě zpracovaným animačním jazykovým programem, který měl studentům přiblížit Berlín a jazykové „záludnosti“, které praktikanty očekávaly na pracovišti i při pohybu v Berlíně. Součástí pobytu byl i program zorganizovaný partnerskou školou, během kterého studenti poznali nejen nejznámější památky Berlína, ale podnikli výlet i do nedaleké Postupimi. Obdobný program očekával i německé studenty v Praze. Animační program probíhal částečně na naší škole a byl doplněn procházkou Prahou a přiblížením dopravní situace v Praze. Prohlídky Prahy doplnila v rámci organizovaného víkendu stejně jako v Berlíně plavba lodí s vyhlídkou na nejznámější památky.

Celý projekt se jeví jako velice přínosný a doufáme, že bude pokračovat i v příštích letech.