Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Pondělní ledový vítr sportovce ze třetího ročníku poněkud zaskočil. Naplánovaná akce Nový Svět a Nerudova ulice přesto proběhla, jen ve výrazně rychlejším tempu.

Nový Svět je asi jedním z nejpůvabnějších míst Prahy. Navzdory tomu je to místo turisty opomíjené, jen málokdo do úzkých uliček zabloudí. Původně zde žili zaměstnanci Hradu, ale už v první polovině 20. století byl Nový Svět typickou chudinskou čtvrtí, kde se v malých domcích tísnily početné rodiny. Později tuto část Prahy objevili umělci a Nový Svět se stal takovým pražským Montmartrem. Jména, se kterými jsme se cestou setkali, reprezentují českou kulturu od 19. století do současnosti. Znovu se tak potvrdilo, že poznávání k nám nepřichází jen ve školních lavicích, ale tvoří nedílnou součást nejen školních akcí ale každodenního života.