Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Díky projektu Soudci do škol, který má napomáhat mladým lidem, zejména pak studentům středních škol, poznávat prostředí soudů a práva, jsme mohli ve středu 13. února 2013 přivítat na naší škole paní JUDr. Karhanovou z Městského soudu Praha. Dvouhodinová přednáška měla být věnována soudcům, advokátům, notářům a trestnímu právu.

Během první části besedy byly připomenuty faktografické informace týkající se Ústavního soudu ČR, soustavy obecných soudů, právnického vzdělání a např. i výši trestů, trestu smrti, českým věznicím, spolupráce českých soudů se zahraničními. Ve druhé části se pak paní doktorka věnovala dotazům studentů. Svůj výklad ozvláštnila mnoha perličkami ze své soudcovské praxe. Na závěr na studenty čekalo milé pozvání přímo do soudní síně, kde budou moci na začátku března sledovat zahájení jednoho z velkých procesů.