Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Po jarní části výměnného pobytu, pořádaného ve spolupráci s naší partnerskou školou v Bayreuthu/Staatliche Fachoberschule Bayreuth/, máme za sebou část druhou, a sice pobyt studentů Anglo-německé obchodní akademie v Bayreuthu (10. – 22. 6. 2012).

Rád bych zmínil několik postřehů. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem sedm studentů z prvních, druhých a třetích ročníků naší školy. Nabídka pracovních míst byla letos velmi rozmanitá, zmiňuji například firmy Alfred Wedlich Spedition, Markgrafen Buchhandlung a Turistické a informační centrum Bayreuth. Vstříc nám opět vyšla radnice města Bayreuth s nabídkou pracovních míst pro dva studenty. Letos byla zcela novou pracovní příležitostí Internationale Schule Bayreuth, kam docházejí děti rodičů z neněmeckých rodin a naše studentka zde měla možnost v průběhu pracovního dne hovořit německy i anglicky.

Velmi vydařené byly i doprovodné akce. Absolvovali jsme výlet do Norimberka s kvalitním naučným výkladem o historii města a úloze Karla IV. v historii Evropy. Neméně zajímavá byla návštěva představení hry Lope de Vegy Poplach v blázinci, kterou jsme shlédli v přírodním amfiteátru v parku Eremitage. Byť bych toto představení v němčině hodnotil za jazykově obtížnější, každopádně se jednalo o jedinečnou příležitost vidět podobnou inscenaci v podstatě autentické historické podobě.

Na závěr bych rád vyjádřil přání, aby tyto výměnné pobyty pokračovaly v takovém přátelském duchu, jako letos a těšme se už nyní na příští rok, kdy bude účast studentů bezesporu opět hojná.

MgA. Petr Sejpal
vedoucí projektu