Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Studenti prvního ročníku naší školy navštívili Planetárium hl. města Prahy a viděli výukový program „Antarktida“. Jednalo se výukový program plánovaný v rámci environmentálního vzdělávání našich studentů.

 

A dojmy našich studentů?

 

„Velice se mi líbil výukový program o Antarktidě. Bylo tam hodně zajímavých přednostně geografických a ekologických informací o tamní flóře a fauně. Přírodovědec, který žil jeden celý rok v této nehostinné části světa, věrně popsal život zvířat (tuleňů, tučňáků, lachtanů, některých dravců…), které mnohdy také bojují s drsnými přírodními podmínkami. Obdivuji vědce, kteří jsou stateční a kvůli novým poznatkům často riskují i svůj život.

Návštěva Planetária hl. města Prahy byla pro mne i pro mé spolužáky skvělým zážitkem.”

Alexey Shevandin, A1A

 

„Na naší návštěvě planetária mne nejvíc zaujala skutečnost, že je o Antarktidě sepsaná mezinárodní smlouva ohledně zásob nerostných surovin (např. ropa, uhlí, zemní plyn) a všechny zúčastněné strany jí dosud respektovaly. Je to území, které nepatří nikomu a nemá stálé obyvatele. Celý dokument nás velmi obohatil.”

Jan Plavec, A1B

 

Pedagogický dozor: Mgr. D. Vichrová, Ing. T. Kubalová, Mgr. L. Saulich