Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

2. pololetí 2016/2017 - důležité termíny

1.2. MATURITNÍ PLES
2.2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
6. - 10. 2. JARNÍ PRÁZDNINY
16.2. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
16.2. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
23.2. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
2.3. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
9.3. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
16.3. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
23.3. ČTVRTLETNÍ PORADA PRO MATURITNÍ ROČNÍK
DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
30.3. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
6.4. ČTVRTLETNÍ PORADA - NEMATURITNÍ ROČNÍKY
TŘÍDNÍ SCHŮZKY v 17:30
11.4. SPOLEČNÁ ČÁST MZ -ČJL písemná práce
nematuritní třídy
výuka pouze 1. - 4. vyučovací hodinu
12.4. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 1. termín
13.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY PRO STUDENTY
19.4. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 2. termín
20.4. DOPLŇOVACÍ ZKOUŠKY … 14.15 - 16.30
25. 4. STOP DEN A KLASIFIKAČNÍ PORADA MATURITNÍHO ROČNÍKU
27. 4. PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ - MATURITNÍ ROČNÍK
28.4. PROFILOVÁ ČÁST MZ - PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
STUDIJNÍ VOLNO PRO NEMATURITNÍ ROČNÍKY
DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ
přesný harmonogram na www.novamaturita.cz pod označením maturitní kalendář - JEZUS (jednotné zkušební schéma)
2.5. 8.00 MAT didaktický test
13.00 AGJ písemná práce
3.5. 8.00 ČJL didaktický test
12.15 AGJ didaktický test
3.5. STUDIJNÍ VOLNO NEMATURITNÍCH ROČNÍKŮ
4.5. 8.00 NEJ písemná práce
12.15 NEJ didaktický test
11.5. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 1. NÁHRADNÍ termín
12.5. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 2. NÁHRADNÍ termín
15.- 26.5. VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ Z PARTNERSKÉ ŠKOLE V BAYREUTHU
15.- 26.5. ODBORNÁ PRAXE PRO ŽÁKY 2. A 3. ROČNÍKŮ
ÚSTNÍ MATURITY SPOLEČNÉ I PROFILOVÉ ČÁSTI A4A
9.- 15.5. VOLNO NA PŘÍPRAVU K MATURITĚ A4A
16.- 19.5. SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY A4A
ÚSTNÍ MATURITY SPOLEČNÉ I PROFILOVÉ ČÁSTI A4S
15.- 19.5. VOLNO NA PŘÍPRAVU K MATURITĚ A4S
22.- 24.5. SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY A4S
ÚSTNÍ MATURITY SPOLEČNÉ I PROFILOVÉ ČÁSTI D3A
25.5. SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MZ - ÚSTNÍ ZKOUŠKY D3A
OD 31.5. MOŽNOST PŘEVZETÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ V BUDOVĚ ŠKOLY
(dálkové studium)
1. 6. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ - BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER - TEREZIÁNSKÝ SÁL
15.00 - denní studium
18.-30.6. VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ ANOA NA PARTNERSKÉ ŠKOLE V BAYREUTHU
27.6. STOP DEN KLASIFIKACE
KLASIFIKAČNÍ PORADA
28.+ 29. 6. MIMOŠKOLNÍ AKCE TŘÍD
30.6. 9.00 - 10.00 PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
1.7. - 1.9. HLAVNÍ PRÁZDNINY


Ing. Miluše Papoušková, ředitelka školy
1.2.2017