Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci
 • výuka cizích jazyků v nadstandardním rozsahu 8 až 11 hodin týdně
 • konverzační hodiny s rodilým mluvčím
 • studium s podporou e-learningu
 • na náklady školy možnost získání mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek či Státní zkoušky z grafických předmětů (obchodní korespondence) v českém i cizím jazyce
 • možnost přípravy na ECDL (European Computer Driving Licence)
 • možnost získání certifikátu z Institutu certifikace účetních s finančním příspěvkem školy (modul A, modul B)
 • garance velmi dobré přípravy pro samostatné podnikání nebo pro studium na vysoké škole
 • do výuky je zahrnut program protidrogové prevence a program primární prevence rizikového chování
 • výuka je organizována do uceleného dopoledního bloku, tím je umožněno studentům věnovat se odpoledne nepovinným předmětům (otvírány dle zájmu studentů) či vlastním volnočasovým aktivitám
 • možnost přestupu ke studiu v průběhu celého školního roku
 • mezinárodní studentské prostředí
 • jsme škola bez stresů
 • příjemné a přátelské prostředí, rodinný charakter školy
 • individuální přístup ke studentům, a to i těm méně nadaným
 • zohledňování specifických potřeb studentů, u některých možnost postupovat dle individuálního vzdělávacího plánu
 • studenti se nemusejí přezouvat
 • studenti i rodiče studentů mohou využívat kvalifikovaných služeb výchovného poradce školy
 • všechny učebny plně vybaveny interaktivními tabulemi a audio technikou, wi-fi prostředí v celé budově školy
 • komunikace s rodiči elektronickou formou
 • elektronický systém kontroly docházky, průběžné klasifikace a dalších informací o studiu
 • zajištění studia i zdravotně postiženým studentům (bezbariérový přístup, výtah)
 • možnost studia pro sportovce, reprezentanty – sportovní profilace studia, speciální úprava studijního plánu
 • ANOA je registrovaným Sportovním centrem mládeže (SCM)
 • úzká spolupráce s AC Sparta Praha fotbal
 • nadstandardní spolupráce školy s trenéry našich studentů
 • adaptační kurzy pro studenty 1. ročníků
 • spolupráce s partnerskými školami a institucemi
 • dle zájmu studentů organizujeme poznávací jazykové zájezdy
 • lyžařské kurzy pro studenty 1. ročníku
 • úspěšná účast ve sportovních soutěžích (Pohár pražských středních škol)
 • kontakt s odborníky a významnými lidmi různých oborů při uskutečňovaných besedách a exkurzích