Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Ekonomika a podnikání (63 - 41 - M/01) - ŠVP EkonomPřijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Uchazeč o studium oborů EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ vyplní přihlášku k dennímu studiu (hodnocení 8. a 9. třídy nechá potvrdit svojí ZŠ nebo doloží vysvědčení ze ZŠ).

  • Vyplněnou a potvrzenou přihlášku podá (osobně či poštou) uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče na ANOA a.s., a to nejpozději do 28. 8. 2019

  • Kritéria hodnocení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - 2. kolo přijímacího řízení:

    • prospěch z 1. pol. 9. třídy z předmětů ČJL, AGJ, MAT (1 = 4b, 2 = 3b, 3 = 2b, 4 = 1b) max 12b
    • přijímací pohovor – max 54 b
    • hranice úspěšnosti pro přijetí 40 b
  • zásadním kritériem pro přijetí uchazeče je prokazatelný zájem o studium

 

Předpokládaný počet přijatých studentů ve školním roce 2019/20 pro obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ je 75 studentů.

 

Ředitel školy v zákonné lhůtě zveřejní seznam přijatých uchazečů a doručí nepřijatým uchazečům (jejich zákonným zástupcům) rozhodnutí o nepřijetí.

  

 

    

Přijatí uchazeči - DRUHÉ KOLO
Pořadí Evidenční číslo Počet bodů * Pořadí Evidenční číslo Počet bodů * Pořadí Evidenční číslo Počet bodů
1 2019038 123 * 18 2019011 112 * 35 2019016 97
2 2019045 122 * 19 2019050 110 * 36 2019015 96
3 2019002 121 * 20 2019048 109 * 37 2019049 95
4 2019030 121 * 21 2019041 106 * 38 2019029 95
5 2019007 118 * 22 2019027 105 * 39 2019026 94
6 2019017 118 * 23 2019051 105 *      
7 2019018 118 * 24 2019046 104 *      
8 2019001 117 * 25 2019033 104 *      
9 2019039 116 * 26 2019008 103 *      
10 2019036 116 * 27 2019013 102 *      
11 2019044 114 * 28 2019021 100 *      
12 2019031 114 * 29 2019028 100 *      
13 2019049 114 * 30 2019032 100 *      
14 2019034 113 * 31 2019025 99 *      
15 2019012 113 * 32 2019022 98 *      
16 2019023 112 * 33 2019005 98 *      
17 2019006 112 * 34 2019040 98 *      
 
Nepřijatí uchazeči
Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům uchazečů zasláno poštou.