Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

ŠVP Specialista pro rozvoj a vzdělávání

oboru Pedagogické lyceum (78 - 42 - M/03)

Dělí se obor na další specializace? Proč?

Ano. Obor Pedagogické lyceum se na Anglo-německé obchodní akademii dále dělí na specializace Tělesná výchova a Humanitní studia.

Pro koho je studium určeno?

Obor Pedagogické lyceum je určen absolventům základní školy (dívkám a chlapcům) se zájmem o kvalitní jazykové a specializované vzdělání rozšířené o znalosti ekonomie a managementu.

Jakou odbornou kvalifikaci absolvent získá?

Absolvent pedagogického lycea získává odbornou kvalifikaci:

  1. Pedagog volného času podle par. 17 odst. 1 písm. e)zákona č.563/2004 Sb., v platném znění

  2. Asistent pedagoga podle par. 20 odst. 1 písm. e)zákona č.563/2004 Sb., v platném znění

Jaké uplatnění může absolvent nalézt?

Absolvent oboru může pracovat či podnikat v institucích zaměřených na děti a mládež, rizikové skupiny dětí i v zařízeních určených pro dospělé. Uplatňuje se v různých oblastech managementu, včetně řízení lidských zdrojů a finančního řízení. Absolvent též najde uplatnění jako organizátor volnočasových aktivit určených pro různé věkové skupiny, asistent seniora, au-pair, vedoucí na dětském táboře, vedoucí zájmových kroužků, koordinátor a pořadatel sportovních akcí, trenér - školitel, trenér - instruktor, specialista PR, lektor dalšího vzdělávání, kariérový poradce, tutor pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel, pracovník v oblasti masmédií a kultury. Díky jazykové vybavenosti najdou stejné uplatnění i na mezinárodním trhu práce.

Jak probíhá studium?

Čtyřleté studium probíhá denní formou a je zakončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné (státní) části a části profilové. Ta je tvořena:

  1. ústní zkouškou z cizího jazyka

  2. ústní zkouškou z pedagogiky a psychologie

  3. obhajobou maturitní práce (dle zvolené specializace)

Je studium vhodné jako příprava na VŠ?

Ano. Navíc se nemusí jednat o studium pouze na některé z pedagogických fakult. Absolvent ANOA má dobré předpoklady také k dalšímu studiu psychologie, sociální pedagogiky nebo sociální práce, mezinárodních vztahů či ekonomie, díky navýšené hodinové dotaci anglického jazyka může studovat tyto obory i v zahraničí.

Proč studovat Pedagogické lyceum na ANOA?

Protože na žádné jiné škole nebudete mít tolik hodin cizích jazyků jako v ANOA a na trhu práce bude o vaši odbornost zájem.