Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

ŠVP Ekonom

oboru Ekonomika a podnikání (63 - 41 - M/01)

Dělí se obor na další specializace? Proč?

Ano. Obor Ekonomika a podnikání se na Anglo-německé obchodní akademii dále dělí na specializace Jazykovo-odbornou a Sportovní.

Pro koho je studium určeno?

Obor Ekonomika a podnikání je určen absolventům základní školy (dívkám a chlapcům) se zájmem o kvalitní odborně ekonomické a jazykové vzdělání, což platí i pro sportovce.

Jaké uplatnění může absolvent nalézt?

Absolvent nachází uplatnění zejména v ekonomické sféře na pozicích, jako jsou certifikovaný účetní, celní deklarant, produktový manažer, HR specialista, marketingový specialista, interní auditor, PR manažer, finanční analytik, projektový manažer, specialista logistiky, fotbalový trenér s licencí, sportovní manažer nebo sportovní publicista. V neposlední řadě je výborně připraven na samostatnou podnikatelskou činnost. Díky jazykové vybavenosti najdou stejné uplatnění i na mezinárodním trhu práce.

Jak probíhá studium?

Čtyřleté studium probíhá denní formou a je zakončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné (státní) části a části profilové. Ta je tvořena:

  1. ústní zkouškou z cizího jazyka

  2. ústní zkouškou z ekonomie

  3. obhajobou maturitní práce z profilového předmětu

  4. praktickou zkouškou z odborných předmětů

Je studium vhodné jako příprava na VŠ?

Ano. Absolvent má dobré předpoklady k dalšímu studiu na VŠ u nás i v zahraničí.