Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci
Školní vzdělávací program
(platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem)
 
Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Specializace: Podnikání
Název ŠVP: Podnikání
 
Předmět
Zkratka
Počet konzultačních hodin ve 14 denním cyklu
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Povinné základní předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
1.5 1.5 1.5
Cizí jazyk
CIJ
2 2 2
Základy společenských věd
ZSV
1 1 1
Matematika
MAT
1 1 2
Základy přírod. věd
ZPV
0.5 - -
Informační a komunikační technologie
IKT
1 1 1
Ekonomika podniku
EKP
1 1 1
Účetnictví
ÚČT
1 1 2
Právo
PRÁ
1 1 -
Písemná a elektronická komunikace
PÍEK
0.5 0.5 -
Management a marketing
MAM
- 1 0.5
 
Celkem   10.5 11 11
 
Poznámka: CIJ (Německý jazyk, Anglický jazyk)