Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Milí studenti denního i dálkového studia, kteří jste se ještě testování nezúčastnili, porovnejte si své znalosti v oboru IT prostřednictvím IT Fitness testu, který je zdarma k dispozici na www.itfitness.cz.

Za výrazné podpory našich studentů jsme po roce prodloužili adopci Anoa nížinného v ZOO Praha. Tento druhý nejmenší druh tura obývá převážně nížinné pralesy a mokřady s hustým podrostem. Žije v párech nebo samotářsky a den tráví v úkrytu. Ve volné přírodě nežije více než 5000 jedinců, a to výhradně na ostrově Celebes v Indonésii. Díky zásahům člověka do přírody se postupně zařadil do Červené knihy vymírajících a ohrožených druhů zvířat IUCN. I proto jsme rádi, že můžeme podpořit chov Anoa nížinného v ZOO Praha.

Studenti prvního ročníku naší školy navštívili Planetárium hl. města Prahy a viděli výukový program „Antarktida“. Jednalo se výukový program plánovaný v rámci environmentálního vzdělávání našich studentů.

Dne 11. 4. 2012 studenti 3. ročníku ANOA navštívili Planetárium v Praze, kde měli výuku trochu jinak.

Je neděle 18. 3. 2012, jedna hodina, padesát a pět minut, prostor kolem nás naplnila atmosféra plná smíšených pocitů a očekávání, co se vlastně bude příštích čtrnáct dní odehrávat.

Ve dnech 5. a 6. 4. 2012 jsou velikonoční prázdniny. Běžná výuka začne opět v úterý 10. 4. 2012.