Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Naši studenti se opakovaně 4. 6. 2012 vzdělávali v Planetáriu hl. města Prahy. Tentokrát to byl program o Vesmíru a jeho tajemstvích.

Poslední květnové pondělí studenti prvních ročníků ANOA poznávali historii a interiér Národního divadla přímo v prostorách „zlaté kapličky“.

Pro studenty denního studia se bude konat dne 8. 6. 2012 v historických prostorách Tereziánského sálu Břevnovského kláštera.

  • třída A4A v 17.30 hod.
  • třída A4B v 18.15 hod.

Srdečně vás všechny zveme.

Pro studenty dálkového studia se bude konat dne 14. 6. 2012 v budově školy, učebna 03 (přízemí).

  • třída D3A v 17.00 hod.
  • třída D3B v 18.00 hod.

22. 5. 2012 byla na naší škole slavnostně zahájena ústní část maturitních zkoušek tříd denního a dálkového studia. Všem studentům při konání jejich „zkoušky z dospělosti” držíme palce!

Aktuální informace MŠMT ze dne 16. 5. 2012:

Školy mají výsledky didaktických testů žáků, výsledky písemných prací budou znát 3 pracovní dny po skončení ústních zkoušek celé školy.

Zdroj: maturita.cermat.cz

V minulých letech naše škola navázala spolupráci s Institutem certifikace účetních (ICU) pro ověřování úrovně znalostí našich studentů v předmětu účetnictví (základní Modul A, vyšší Modul B). V rámci této spolupráce uspořádal ICU tradičně v prostorách naší školy 25. 4. 2012 zkoušku Modulu B. Je skvělé, že 30 studentů prospělo a získalo certifikát. Naše gratulace patří všem úspěšným studentům a dík za jejich vzornou přípravu ing. M. Rombaldové.